Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie kopalni Kazimierz-Juliusz

Przedłużenie żywotności kopalni, gwarancja pracy w Katowickim Holdingu Węglowym na warunkach takich samych, jak inni pracownicy Holdingu oraz uregulowanie kwestii mieszkań zakładowych – to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego nad ranem 28 września pomiędzy związkami zawodowymi oraz przedstawicielami KHW i strony rządowej.

– W naszej ocenie udało się osiągnąć wszystko to, co było do osiągnięcia. Gwarancja pracy na warunkach takich samych, jak inni pracownicy KHW, rozwiązanie problemu mieszkań zakładowych,  rozwiązannie problemu dalszego funkcjonowania kopalni Kazimierz-Juliusz, to były te rzeczy, o które ludzie na dole strajkowali. Podpisane porozumienie to sukces tych ludzi i sukces negocjacyjny wszystkich stron – powiedział po zakończeniu negocjacji Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.  

Zgodnie porozumieniem podpisanym po blisko 12 godzinach negocjacji decyzja o zamknięciu kopalni Kazimierz-Juliusz 30 września została wycofana. Zamiast tego zakład trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W SRK wydobycie będzie stopniowo wygaszane aż do całkowitego wyczerpania złoża.

Pracownicy kopalni Kazimierz-Juliusz od 1 października przejdą do Katowickiego Holdingu Węglowego. Zostaną zatrudnieni na takich samych warunkach, jak pozostali pracownicy KHW. Część z nich zostanie od razu skierowana do pracy w innych kopalniach i zakładach, pozostali będą nadal świadczyć pracę w Kazimierzu-Juliuszu.

Delegacja rządowa zobowiązała się również do wprowadzenia zmian w prawie umożliwiających przejęcie kopalni Kazimierz-Juliusz przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. W tym celu ma zostać znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa na lata 2008-2015. Sejm ma się zająć nowelizacją już w przyszły wtorek. SRK ma również zostać dokapitalizowana kwotą 100 mln zł.

Przekazanie kopalni Kazimierz-Juliusz do SRK rozwiązuje także problem zakładowych mieszkań. Pracownicy kopalni obawiali się, że ich mieszkania po upadłości kopalni zostaną sprzedane jako część majątku zadłużonego zakładu. Po przejęciu zasobów mieszkaniowych kopalni Kazimierz-Juliusz przez SRK i oddłużeniu ich hipoteki lokatorzy zyskają prawo pierwokupu swoich mieszkań za cześć ich wartości.

W trakcie negocjacji przedstawiciele zarządu kopalni Kazimierz-Juliusz podpisali również oświadczenie gwarantujące bezpieczeństwo uczestnikom podziemnego protestu w kopalni. Wcześniej dyrekcja zakładu zapowiadała dyscyplinarne zwolnienie z pracy górników uczestniczących w akcji protestacyjnej.

W spotkaniu ze związkami zawodowymi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli m.in. wiceministrowie gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i Jerzy Pietrewicz oraz Jan Krzysztof Bielecki reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W negocjacjach brał udział również Zygmunt Łukaszczyk, którego rada nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego powołała na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa KHW po odwołaniu z tej funkcji 26 września Romana Łoja.

Porozumienie kończy trwający od wielu tygodni konflikt w Kopalni Kazimierz-Juliusz. Pod koniec sierpnia Katowicki Holding Węglowy, który jest 100-proc. udziałowcem spółki, poinformował, że wydobycie w sosnowieckiej kopalni zostanie wygaszone z końcem września. Wcześniej planowano, że kopalnia będzie fedrować do maja 2015 roku. 24 września w sosnowieckiej kopalni rozpoczął się podziemny protest rotacyjny. Akcja protestacyjna trwała również na powierzchni, gdzie pracowników Kazimierza-Juliusza wspierali górnicy z innych śląskich kopalń. 28 września ok. godziny 12.00 protestujący pod ziemią górnicy wyjechali na powierzchnię, ale zostali na terenie kopalni, gdzie czekali na wynik rozmów w ŚUW. Podkreślali, że w przypadku ich fiaska są gotowi do wznowienia akcji protestacyjnej na dole kopalni.

łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *