Solidar Śląsko Dąbrow

W piekarskich wodociągach powstała organizacja Solidarności

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich powstała zakładowa organizacja NSZZ Solidarność. – Zależało nam na skutecznym związku z eksperckim zapleczem, dlatego postawiliśmy na Solidarność – podkreślają związkowcy z nowo utworzonej komisji zakładowej.
 
Według przewodniczącego zakładowej Solidarności Adama Sieji, jednym z największych problemów w firmie jest brak komunikacji między zarządem spółki i pracownikami oraz kwestia wynagrodzeń. – Doszliśmy do wniosku, że trzeba założyć organizację związkową,
która skutecznie będzie się upominać o pracowników spółki – dodaje Andrzej Hofman, wiceprzewodniczący związku w firmie.
 
Jak podkreślają, wzrost wynagrodzeń to jeden z najważniejszych, ale nie jedyny cel nowo utworzonej organizacji. Kolejnym jest ustalenie ze związkowym prawnikiem, czy w firmie nie dochodzi do naruszeń dotyczących organizacji pracy i czasu pracy. – Jest kilka spraw, które chcielibyśmy wyjaśnić. One dotyczą przede wszystkim tzw. dyżurów domowych i pracy w nadgodzinach w niedziele i święta – mówi Adam Sieja. Zaznacza, że związkowcy z Solidarności będą się też starali nie dopuścić do niekorzystnych zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. – Dotarły do nas informacje, że takie zmiany są planowane. W naszej ocenie ZUZP powinien pozostać w takim kształcie, w jakim jest obecnie – mówi Andrzej Hofman.
 
Nowo powstała organizacja związkowa z piekarskiego przedsiębiorstwa zdecydowała też o przystąpieniu do Regionalnej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ Solidarność
w Katowicach. – Liczymy na wymianę informacji i doświadczeń. Może w naszej firmie uda się wprowadzić rozwiązania, które funkcjonują w innych spółkach wodociągowych w regionie – dodają związkowcy.
 
W MPWiK w Piekarach Śląskich zatrudnionych jest ponad 90 pracowników.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz