Solidar Śląsko Dąbrow

W niedzielę rocznicowe obchody w Jastrzębiu-Zdroju

3 września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 43. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 35. rocznicy górniczych strajków w 1988 roku. Udział w uroczystościach weźmie premier Mateusz Morawiecki.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego, gdzie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci krajowych i regionalnych struktur związku złożą wiązanki kwiatów. Podczas uroczystości pod pomnikiem, które rozpoczną się ok. godziny 11.30, planowane są wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Zawarte 3 września 1980 roku Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym wówczas między władzą a strajkującymi robotnikami. W porozumieniu potwierdzono ustalenia gdańskie, zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Władze zobowiązały się też do przedstawienia projektu ustawy obniżającej wiek pracy w górnictwie. Kluczowym ustaleniem była również zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 roku wszystkich sobót i niedziel wolnych od pracy. Przedstawiciele rządu zgodzili się także na realizację wielu postulatów socjalno-bytowych, m.in. wprowadzenie pylicy płuc do wykazu chorób zawodowych.

Górnicze strajki w 1988 roku rozpoczęły się 15 sierpnia w jastrzębskiej kopalni Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka). W kolejnych dniach do protestu przystępowały kolejne kopalnie. Większość postulatów wysuniętych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy miała charakter socjalny, jednak strajkujący domagali się również legalizacji NSZZ „Solidarność”. 2 września do górników przyjechał Lech Wałęsa. Dzień później po jego namowach protest został zakończony. Górnicze strajki sprzed 35 lat utorowały drogę rozpoczęcie rozmów Okrągłego Stołu i przemian ustrojowych w Polsce.

kar