Solidar Śląsko Dąbrow

W MPWiK głosowali za strajkiem

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku generalnego w regionie. W głosowaniu wzięło udział blisko 67 proc. załogi zakładu. 96 proc. poparło postulaty strajkowe.  – Za strajkiem głosowało 167 pracowników. To dobry wynik – ocenia Andrzej Dudzik, przewodniczący Solidarności w spółce.

Zaznacza, że w trakcie spotkań poprzedzających referendum strajkowe pracownicy zwracali uwagę na zasadność wszystkich postulatów zgłoszonych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. – Ludzie podkreślali, że najwyższy czas zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia i centralny system zarządzania służbą zdrowia. Dla mieszkańców Jaworzna istotny jest też nowy postulat dotyczący zaprzestania likwidacji placówek oświatowych – wyjaśnia. Dodaje, że obecnie sytuacja przedsiębiorstwa jest stabilna, ale pracownicy mają świadomość, że spowolnienie gospodarcze jest coraz bardziej odczuwalne i dlatego zaczynają obawiać się o swoją przyszłość.

Referendum w MPWiK w Jaworznie przeprowadzone zostało 15 stycznia. Jest to jeden z pierwszych zakładów niezrzeszonych w strukturach branżowych, który przystąpił do głosowania.

Dodaj komentarz