Solidar Śląsko Dąbrow

Wyniki referendum w Elcho i w PEC Bytom

Zakończyło się referendum w chorzowskiej elektrociepłowni Elcho oraz w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bytomiu i w spółce zależnej STS Inżyniera. Pracownicy tych zakładów poparli akcję strajkową.

W chorzowskiej elektrociepłowni „tak” dla strajku powiedziało 83 proc. pracowników spośród tycch, którzy wzięli udział w głosowaniu. Frekwencja w tym zakładzie wyniosła 64 proc. – Dla pracowników naszej firmy najważniejszy jest postulat dotyczący pomocy zakładom, które odczują skutki wejścia w życie pakietu klimatyczno-energetycznego. Obawiamy się, że koszty spowodawane przez wejście w życie pakietu doprowadzą do cięć płacowych i zwolnień w naszej firmie – mówi Krystian Salamon, szef zakładowej Solidarności.

W PEC Bytom za strajkiem opowiedziało się 92,5 proc.pracowników. W głosowaniu wzięło udział 74 proc. załogi.- Frekwencja byłaby jeszcze wyższa, ale ze względu na infekcję grypy część pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich – zaznacza Roman Poloczek, przewodniczący zakładowej Solidarności.  Podkreśla, że dla pracowników spółki oprócz postulatu dotyczącego pomocy firmom, które odczują skutki pakietu klimatyczno-energetycznego, istotne znaczenie ma żądanie utrzymania uprawnień emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnych charakterze. – W naszej firmie są takie stanowiska, które wcześniej były traktowane jako szkodliwe, a po zmianie przepisów emerytalnych już nie są, mimo że pracownicy pracują dokładnie w takich samych warunkach, jak wcześniej – mówi Poloczek.

Równolegle referendum strajkowe przeprowadzone zostało w spółce STS Inżynieria, gdzie strajk poparło 97 proc. głosujących. Tam udział w referendum wzięło 76 proc. pracowników uprawnionych do głosowania.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *