Solidar Śląsko Dąbrow

W konkursie „Szkoła z klimatem” zwyciężyły uczennice z Wojkowic

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Wojkowic zwyciężył w I edycji ogólnopolskiego konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Szkoła z klimatem”. Nagroda główna to 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów.

Konkurs trwał od 16 września ubiegłego roku. Uczestnicy rywalizacji mieli za zadanie przygotować plan adaptacji terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy do zmian klimatycznych. 18 czerwca tego roku odbył się finał konkursu. Spośród 125 projektów nadesłanych z całej Polski zwyciężył projekt przygotowany przez uczennice z Technikum Architektury Krajobrazu ZSOiT w Wojkowicach w woj. śląskim. Przyznano też pięć wyróżnień dla szkół z Wielunia, Gdańska, Szczecina, Milanówka i Sieradza.

Zwycięski projekt uczennic z Wojkowic charakteryzował się zastosowaniem m.in. kaskady wodnej, łąki kwietnej, zielonych dachów, tężni solankowej, ścieżki sensorycznej i strefy relaksu, a także strefy kreatywnego wypoczynku w altanie. Zielono-niebieską infrastrukturę autorzy zaprojektowali z użyciem materiałów z recyklingu oraz w formie strumienia i oczka wodnego, z wykorzystaniem roślin bagiennych do oczyszczania wody i roślin fitoremediacyjnych do oczyszczania powietrza. Zwycięski zespół zadbał także o różnorodność biologiczną formie nasadzeń rodzimej flory i o wykorzystanie bioodpadów w kompostowniku z dżdżownicami.

– Wyjątkowość projektów, które dziś zwyciężyły, polega m.in. na tym, że mogą być zaimplementowane i powielone w wielu szkołach i przestrzeniach miejskich. Zaproponowane rozwiązania są uniwersalne, a najistotniejsza jest ich kompleksowość. Uwzględniają one zarówno aspekty przyrodnicze, wodne, w tym retencję, bioróżnorodność, zagospodarowanie odpadów, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak i miejscowe uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnych użytkowników. To dojrzałe i zarazem innowacyjne pomysły, które warto zrealizować na szerszą skalę – mówił podczas finału konkursu przewodniczący Komisji Konkursowej Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Uczennice zaangażowane w powstanie projektu „Szkoła z klimatem” to: Martyna Bacia, Klaudia Olszyczka, Katarzyna Porada, Małgorzata Tunkiewicz, Alicja Sikora, Magdalena Wszelaka, Oliwia Gwizd, Marlena Kwak, Anna Herdzin, Natalia Flak. Nauczyciele-konsultanci, którzy otoczyli mentoringiem grupę projektową to: Przemysław Lis, Mariola Kubica, Tomasz Musiał i Krzysztof Koźmiński.

Grzegorz Podżorny
źródło foto: nfosigw.gov.pl