Solidar Śląsko Dąbrow

Ponad 31 tys. wniosków w drugiej edycji programu „Moja Woda”

W ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda” zarejestrowano ponad 31 tysięcy elektronicznych wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych na łączną kwotę 160 mln zł. Ostateczna suma wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej będzie znana w połowie lipca.

– Budżet drugiej edycji został wyczerpany w ciągu niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą – ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Wskazał, że dzięki programowi uda się na prywatnych posesjach zatrzymać 2 mln metrów sześciennych wody rocznie.

Program „Moja Woda” ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszają tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej.

pg
źródło foto:wfosigw.katowice.pl