Solidar Śląsko Dąbrow

W Kompanii czas na mediatora

Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się poniedziałkowe negocjacje w Kompanii Węglowej, prowadzone w ramach sporu zbiorowego o podłożu płacowym. Zarząd spółki nie wyraził zgody na propozycję strony związkowej, by 10-procentowy wzrost wskaźnika  wynagrodzeń następował kwartalnie.

– Zaproponowaliśmy, by po pierwszym kwartale wynagrodzenia wzrosły o 3 proc., a w drugim o kolejne 3 proc. Po tych sześciu miesiącach, w zależności od sytuacji ekonomicznej firmy, chcieliśmy negocjować pozostałą wartość wskaźnika do wysokości 10 proc. W odpowiedzi kierownictwo firmy przyjęło sztywne stanowisko, oferując tylko 3 proc. wzrostu wynagrodzeń w pierwszym półroczu – poinformował Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii Węglowej.

Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza zarazem przejście sporu  zbiorowego w etap mediacji. Strony spotkają się ponownie w środę o godz. 10.00, aby uzgodnić wybór mediatora.

Dodaj komentarz