Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do ministra skarbu

Organizacje związkowe z Kombinatu Koksochemicznego Zabrze zaapelowały do ministra skarbu Aleksandra Grada o pilne spotkanie w sprawie połączenia przedsiębiorstwa z Jastrzębską Spółką Węglową. Związkowcy podkreślają, że w rozmowach powinien uczestniczyć również minister gospodarki, przedstawiciele zarządów obu spółek oraz strony społecznej.

O połączeniu KK Zabrze z JSW mówi się już od kilku miesięcy, jednak do tej pory minister Grad nie odniósł się do najważniejszych postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe. – Cały czas domagamy się podpisania pakietu socjalnego dla ponad 1000 pracowników kombinatu i gwarancji utrzymania inwestycji –  mówi Irena Przybysz, przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Rozmowy z udziałem obu ministrów i zarządów spółek też są jednym z postulatów strony społecznej. Termin takiego spotkania wyznaczany był już kilkakrotnie, ale mimo starań związkowców, nie udało się do niego doprowadzić. – Czujemy się oszukani. Jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, rozważamy możliwość przeprowadzenia referendum strajkowego i rozpoczęcia akcji protestacyjnej – dodaje Irena Przybysz.

Połączenie Kombinatu Koksochemicznego Zabrze z Jastrzębską Spółką Węglową jest jednym z elementów rządowej strategii dla górnictwa. Zbiega się w czasie z akcją protestacyjno-strajkową ogłoszoną przez górnicze centrale związkowe i zapowiadanym wprowadzeniem JSW na giełdę.
 

Dodaj komentarz