Solidar Śląsko Dąbrow

W JSW rozpoczął się strajk

19 października o godzinie 6.00 we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął się strajk. Protest będzie prowadzony na wszystkich zmianach wydobywczych.

Jak informuje Roman Brudziński ,wiceprzewodniczący Solidarności w JSW, we wszystkich kopalniach prowadzone są masówki informacyjne dla pracowników. Pod ziemię zjechały wyłącznie osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa zgodnie z prawem górniczym.

–  Podczas masówek relacjonujemy pracownikom m. in. przebieg negocjacji  z 17 i 18 października. Przypomnę, że na czwartkowym spotkaniu pan prezes w ogóle się nie pojawił, a członkowie zarządu, którzy na spotkanie przyszli, odczytali jedynie oficjalne stanowisko zarządu wobec naszych propozycji. Nie było żadnego pola do negocjacji. To pokazuje, jak pan prezes Zagórowski podchodzi do całej sprawy – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

Podstawą do przeprowadzenia strajku w JSW jest wynik czerwcowego referendum przeprowadzonego wśród pracowników, w którym 97 procent głosujących opowiedziało się za taką formą protestu – Ludzie są wzburzeni postawą i arogancją prezesa Zagórowskiego. Zdecydowana większość pracowników przyszła dzisiaj na swoje kopalnie i bierze czynny udział w strajku – podkreśla Brudziński.

Spór w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa od wielu miesięcy. Strona społeczna domaga się wzrostu wynagrodzeń oraz wycofania nowych niekorzystnych wzorów umów o pracę pozbawiających młodych górników m.in uprawnień wynikających z tzw. Karty Górnika. Zdaniem strony związkowej umowy te są sprzeczne z prawem, w szczególności z zapisami   Porozumienia Zbiorowego zawartego przed ubiegłorocznym debiutem giełdowym JSW. Porozumienie zawarte zostało w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w obecności przedstawicieli rządu i wojewody śląskiego. Zarzuty związkowców potwierdziły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodaj komentarz