Solidar Śląsko Dąbrow

W czwartek masówki w JSW

3 marca we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej na każdej zmianie związkowcy zorganizują masówki informacyjne dla załogi. Przedstawią pracownikom plany przeprowadzenia referendum strajkowego, przekażą informacje na temat zakończonych protokołem rozbieżności mediacji płacowych z zarządem oraz przygotowań do ewentualnego debiutu giełdowego spółki.

– Przypomnimy załogom o referendum z 2007 r., w którym ponad 90 proc. pracowników spółki opowiedziało się przeciwko prywatyzacji JSW. Poinformujemy, że nie wyrazimy zgody na debiut giełdowy spółki bez spełnienia warunków prywatyzacyjnych, postawionych przez nas na Zespole Trójstronnym ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Warunki te dotyczą m.in. podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zachowania przez pracowników wszystkich dotychczasowych uprawnień – zapowiada Roman Brudziński, przewodniczący Solidarności w kopalni Zofiówka.

W przededniu planowanych masówek, w środę 2 marca, w JSW wznowione zostaną rozmowy płacowe. Dotychczasowe mediacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. W trwającym od stycznia br. sporze zbiorowym strona związkowa z JSW domaga się 10-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla załóg spółki, która w ubiegłym roku osiągnęła zysk w wys. 1,2 mld zł brutto.

– Zarząd zaproponował nowy, uznaniowy model wynagradzania, który jest nieprecyzyjny i nie gwarantuje pracownikom wzrostu płac. Propozycje płacowe przedstawione przez kierownictwo JSW oparte są na zadaniach produkcyjnych zawartych w planie techniczno-ekonomicznym, których realizacja, w naszej ocenie, jest nierealna – komentuje Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW.
 

Dodaj komentarz