Solidar Śląsko Dąbrow

Urzędnicy premiera chcą karać za protesty

Widocznie nasza akcja nie spodobała się panu premierowi, który zamiast doprowadzić do rozmów na temat kiepskich zarobków pracowników sądownictwa powszechnego i prokuratury, woli karać pracowników, którzy wzięli udział w proteście – mówi Dawid Koloczek, wiceprzewodniczący Sekcji Międzyregionalnej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.

Przypomnijmy, pracownicy administracji sądowej i prokuratury od końca czerwca prowadzą akcję protestacyjną, polegającą na przesyłaniu na adresy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości setek e-maili. W załącznikach do poczty znajduje się „kiepskie świadectwo kompetencji”, jakie wystawili szefowi resortu oraz wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej. Pracownicy pytają w nich, jakie działania premier i minister sprawiedliwości podjęli, by poprawić warunki pracy i płacy w sądownictwie oraz dlaczego, wbrew zapewnieniom Jarosława Gowina, w budżecie na przyszły rok nie uwzględniono podwyżek dla tej grupy zawodowej. Identyczne przesyłki kierowane są zwykłą pocztą.

Jednak zamiast udzielenia odpowiedzi na stawiane przez pracowników pytania i wyznaczenia terminu rozmów, urzędnicy z kancelarii premiera rozesłali do prezesów sądów pisma, w których polecają doprowadzenie do zwrotu kosztów przez niektórych pracowników oraz wszczęcie względem nich postępowań dyscyplinarnych. – Będziemy bronić pracowników, względem których takie postępowania zostaną rozpoczęte – zapewnia związkowiec.

Podkreśla, że pracownicy sądownictwa nie dadzą się zastraszyć i nie przerwą przesyłania listów i e-maili. Zapowiada, że akcja protestacyjna będzie kontynuowana do końca wakacji, żeby wszyscy pracownicy mogli się do niej przyłączyć i wyrazić swoje niezadowolenie z niskich zarobków.  – Wynagrodzenia pracowników administracji sądowej i prokuratury wahają się w granicach 1,8 – 2,2 tys. zł brutto, jednak wiele osób zarabia najniższą krajową. Trudno się dziwić, że pracownicy są coraz bardziej zdeterminowani – dodaje Koloczek.

Dodaj komentarz