Solidar Śląsko Dąbrow

Urodziny młodszego brata Solidarności

Dziś przypada 30. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przesłał z tej okazji list gratulacyjny do szefa NZS Jakuba Michalisa.

– Będąc studenckim odpowiednikiem Solidarności, naszym „młodszym bratem”, NZS od początku swego istnienia było w opozycji do komunistycznego reżimu. Zrzeszało młodych ludzi, dla których dążenie do demokratyzacji i niezależności, pragnienie swobód obywatelskich i poszanowanie tradycji były wartościami nadrzędnymi. To zdecydowanie wyróżniało NZS od innych, koncesjonowanych organizacji studenckich. Ten wyjątkowy charakter Niezależnego Zrzeszenia Studentów sprawił, że przez wszystkie lata istnienia jego szeregi opuściły tysiące świetnie wykształconych młodych patriotów.
(…) To również stanowi o unikalności Państwa organizacji. To także niepodważalny wkład NZS w rozwój wolnej i demokratycznej Polski – napisał w liście Piotr Duda.

Struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów zaczęły się formować już we wrześniu 1980, jednak komunistyczne władze przez długi czas zwlekały z rejestracją organizacji. Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, gdzie podpisano tzw. Porozumienie Łódzkie po najdłuższym w Europie studenckim strajku okupacyjnym, władze zgodziły się na rejestrację Zrzeszenia, która nastąpiła 17 lutego 1981. Pierwszym szefem NZS-u został Jarosław Guzy.

Oprócz działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, NZS zajmowało się także wspieraniem działań Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizacja została zdelegalizowana, a wielu jej działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadziło jednak działalność podziemną.

Po roku 1989 organizację ponownie zalegalizowano. NZS stopniowo zmienił profil na typowo studencki, w dalszym ciągu utrzymywało jednak dobre relacje z Solidarnością. W ciągu 30 lat istnienia przez Zrzeszenie przewinęło się 190 tysięcy ludzi. Dziś bardzo wielu z nich to osoby z pierwszych stron gazet: politycy, dziennikarze, ludzie biznesu i kultury.

Dodaj komentarz