Solidar Śląsko Dąbrow

Demonstracja przed KHW

W najbliższy piątek 18 lutego przed siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego przedstawiciele wszystkich związków zawodowych z kopalni Wujek organizują demonstrację. Protestujący domagają się wypłacenia 14 pensji i wprowadzenia zmian do strategii holdingu. Chcą natychmiastowego odstąpienia od wprowadzania nowego systemu wynagrodzeń oraz odstąpienia od planów zmniejszenia zatrudnienia w KHW o 5 tys. osób. Domagają się też przedstawienia planu naprawczego holdingu, który będzie oparty na analizie działalności spółki w ciągu ostatnich 5 lat.

Organizatorzy demonstracji zapowiadają, że w akcji weźmie udział około tysiąca osób. Po wręczeniu swoich żądań przedstawicielom zarządu KHW demonstranci planują przejście przed siedzibę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zamierzają przekazać wojewodzie petycję ze swoimi postulatami.

Związkowcy z kopalni Wujek zaapelowali do wszystkich organizacji związkowych  i pracowników KHW o czynny udział w demonstracji.

Początek godz. 9.00 przed siedzibą KHW. Zakończenie ok. godz.11.00 przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
 

Dodaj komentarz