Solidar Śląsko Dąbrow

Trzeba zmienić niekorzystne zasady

Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych zgodziła się ze stanowiskiem Solidarności, że wprowadzenia w życie zasad pakietu klimatycznego na warunkach podyktowanych przez kraje tzw. „starej piętnastki” jest niekorzystny dla polskiej gospodarki. Podczas czwartkowego posiedzenia KT partnerzy społeczni zdecydowali, że w trybie obiegowym przyjęta zostanie uchwała w tej sprawie. 

– To może być początek przełomu, jeśli chodzi o zaangażowanie strony rządowej w problem weryfikacji tego pakietu. Ta uchwała ma być swego rodzaju bodźcem dla rządu, aby nie dawał się bez końca ogrywać na forum Unie Europejskiej  w kwestii zasad wprowadzenia pakietu – mówi Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności i jeden z inicjatorów uchwały.

Solidarność od dłuższego czasu domaga się, aby strona polska podjęła zdecydowane działania w tej sprawie.  – Naszym zdaniem wprowadzanie pakietu na zasadach forsowanych przez „starą piętnastkę”dla Polski oznacza m.in.  skokowy wzrost cen energii elektrycznej, a także ciepła i pogorszenie  konkurencyjność  polskiej   gospodarki, a co za tym idzie utratę setek tysięcy miejsc pracy.  Partnerzy społeczni z naszą oceną zagrożeń się zgodzili. I to jest istotny krok naprzód  –  podkreślił Kolorz.

W projekcie uchwały KT podkreślono, że Polska należy do krajów, które najbardziej tracą na wdrażaniu pakietu, a ostatnie niekorzystne zasady przydziału darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego dokonane przez Komisję Europejską świadczą „o braku woli poszukiwania rozwiązań łagodzących negatywne skutki prawa unijnego dla krajów szczególnie narażonych”.
 

Dodaj komentarz