Solidar Śląsko Dąbrow

Trzeba zmienić niekorzystne zasady

Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych zgodziła się ze stanowiskiem Solidarności, że wprowadzenia w życie zasad pakietu klimatycznego na warunkach podyktowanych przez kraje tzw. „starej piętnastki” jest niekorzystny dla polskiej gospodarki. Podczas czwartkowego posiedzenia KT partnerzy społeczni zdecydowali, że w trybie obiegowym przyjęta zostanie uchwała w tej sprawie. 

– To może być początek przełomu, jeśli chodzi o zaangażowanie strony rządowej w problem weryfikacji tego pakietu. Ta uchwała ma być swego rodzaju bodźcem dla rządu, aby nie dawał się bez końca ogrywać na forum Unie Europejskiej  w kwestii zasad wprowadzenia pakietu – mówi Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności i jeden z inicjatorów uchwały.

Solidarność od dłuższego czasu domaga się, aby strona polska podjęła zdecydowane działania w tej sprawie.  – Naszym zdaniem wprowadzanie pakietu na zasadach forsowanych przez „starą piętnastkę”dla Polski oznacza m.in.  skokowy wzrost cen energii elektrycznej, a także ciepła i pogorszenie  konkurencyjność  polskiej   gospodarki, a co za tym idzie utratę setek tysięcy miejsc pracy.  Partnerzy społeczni z naszą oceną zagrożeń się zgodzili. I to jest istotny krok naprzód  –  podkreślił Kolorz.

W projekcie uchwały KT podkreślono, że Polska należy do krajów, które najbardziej tracą na wdrażaniu pakietu, a ostatnie niekorzystne zasady przydziału darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego dokonane przez Komisję Europejską świadczą „o braku woli poszukiwania rozwiązań łagodzących negatywne skutki prawa unijnego dla krajów szczególnie narażonych”.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *