Solidar Śląsko Dąbrow

Trzy tygodnie na złożenie wniosku

23 października weszła w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Oznacza to, że już od 24 października uprawnieni do świadczenia mogą składać wnioski o wypłatę 10 tys. zł netto. Warto się pospieszyć. Termin upływa 13 listopada.
 
Zgodnie z ustawą uprawnieni do świadczenia są emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty i pobierali deputat węglowy na podstawie układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień w kopalniach, jednak prawo do deputatu zostało im wypowiedziane przed wejściem w życie ustawy. Na rekompensatę mogą także liczyć wdowy, wdowcy i sieroty, otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do deputatu górnikach. 
 
Uprawnieni do rekompensaty nie są emeryci i renciści z kopalń zlikwidowanych przed dniem 1 stycznia 2007 roku, którzy nadal otrzymują deputaty węglowe w postaci ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawa do świadczenia nie posiadają także osoby, którym deputat został przywrócony na podstawie prawomocnego wyroku sądu, osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla oraz osoby, które skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu tych urlopów– przeszły na emeryturę.
 
Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia uprawnieni będą musieli złożyć oświadczenie, zgodnie z którym po otrzymaniu rekompensaty nie będą „występować z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w zakresie prawa do bezpłatnego węgla”. Innymi słowy, aby otrzymać rekompensatę osoby uprawnione muszą zrzec się prawa do otrzymywania bezpłatnego węgla w przyszłości. 
 
Wzory wniosków i oświadczeń są zamieszczone na stronach internetowych firm górniczych oraz w serwisie internetowym Ministerstwa Energii. 
 
Byli pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie powinni zgłosić się do punktów zlokalizowanych w tych spółkach. W przypadku byłych pracowników Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz kopalni Kazimierz-Juliusz wnioski należy składać w punktach obsługiwanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń lub Polską Grupę Górniczą.
 
 
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
 
Wnioski o rekompensaty można składać osobiście (z dokumentem tożsamości). Można też wysłać pocztą, wówczas na kopercie należy napisać „Rekompensata”. Podpis złożony pod wnioskiem, który zostanie wysłany drogą pocztową musi zostać potwierdzony przez notariusza. Jeżeli w danej gminie nie działa żadna kancelaria notarialna wówczas podpis powinien zostać potwierdzony w urzędzie gminy. O terminie przyjęcia wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Wniosek można złożyć także poprzez osobę upoważnioną z ustanowionym notarialnie lub potwierdzonym w gminie upoważnieniem. Rencista dodatkowo musi dołączyć do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty.
 
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
 
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
 
SRK S.A. POK KWK Krupiński
Suszec, ul Piaskowa 35
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Czechowice -Dziedzice
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Wola
Wola, ul. Kopalniana 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK KWK Makoszowy
Zabrze, ul. Makoszowska 24 
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK KHW
Katowice, ul. Damrota 16/18
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Zabrze
Zabrze, ul. Lompy 11
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Libiąż
Przychodnia
Libiąż, ul. Górnicza 5
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Rybnik
KWK Jankowice – biurowiec
Rybnik, ul. Jastrzębska 12
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Rybnik
Przychodnia
Rybnik, ul. Jastrzębska 12
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Rydułtowy
KWK ROW – budynek byłego klubu NOT
Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 87
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Bytom
KWK Centrum
Bytom, ul. Łużycka 7
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Pszów
KWK Anna
Pszów, ul. Skwary 21
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Sosnowiec
KWK Kazimierz-Juliusz
Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Katowice
KWK Boże Dary
Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 95
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 8-20
SRK S.A. POK Katowice
KWK Wieczorek
Katowice, ul. Szopienicka 58
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela  8-20
SRK S.A. POK Chwałowice
Chwałowice, ul. Przewozowa 13a
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  8-20
PGG POK Łaziska Górne
KWK Bolesław Śmiały – budynek Dyrekcji
Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12
Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20
PGG POK Bieruń
KWK Piast – Budynek sekcji transportu, pokój nr 1
Bieruń, ul. Granitowa 16
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
PGG POK Lędziny
KWK Ziemowit – Budynek byłego referatu węglowego, pokój nr 1
Lędziny, ul. Pokoju 4
Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20
PGG POK Radlin
KWK Marcel –- Budynek byłej stolarni
Radlin, ul. Korfantego 52
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
PGG POK Ruda Śląska
KWK Bielszowice – budynek Dyrektora ds. Ekonomicznych – pokój nr 14
Ruda Śląska, ul. Halembska 160
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
PGG POK Ruda Śląska
KWK Halemba – budynek Dyrekcji B – pokój nr 8 A
Ruda  Śląska, ul. Kłodnicka 54
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
PGG POK Ruda Śląska
KWK Pokój – budynek  Dyrekcji – pokój nr 16
Ruda Śląska,  ul. Niedurnego 13
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
PGG POK Sośnica
KWK Sośnica – Pawilon BHP
Sośnica, ul. Błonie 6A
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
 
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” 
Dawny referat węglowy w budynku transportu
44-268  Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4
Tel. 32 756 1702; 32 756 1653
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 7-15 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” 
Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz w sali nr 33
44-335  Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6
Tel. 32 756 5106;  32 756 5653
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 7-15
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” 
Dawny budynek działu BHP
oraz biuro w „starej” Dyrekcji obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia
44-330  Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1
Tel. 32 756 3254;  32 756 3653
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 7-15
KWK „Budryk” 
Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25 (parter)
43-178  Ornontowice ul. Zamkowa 10
Tel. 32 239 5611; 32 239 5750
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 7-15
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 
W siedzibie Dyrekcji pokoje nr 4, 5 i 6
44-190 Knurów ul. Dworcowa 1
Tel. 32 718 5526;  32 718 5119
Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20, sobota 7-15  
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”
Dział Zatrudnienia  pokój 10 B  i nr 13
44-193 Knurów ul. Górnicza 1
Tel. 32 717 6200; 32 717 6207
Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20, sobota 7-15
KWK „Krupiński” 
Biuro Ruchu Załogi
43-267 Suszec ul. Piaskowa 35
Tel. 32 756 6611;  32 756 6644
Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20, sobota 7-15
KWK „Pniówek” 
Hala Zborna
43-251 Pawłowice ul. Krucza 18
Tel. 32 756 2897; 32 756 2898
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20, sobota 7-15
Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. ( były Zakład Logistyki Materiałowej)
Pokój 402
44-330  Jastrzębie-Zdrój ul. Towarowa 1
Tel. 32 756 4919
Godziny. otwarcia: poniedziałek -piątek 8-20
 
TAURON Wydobycie S.A.
 
Tauron Wydobycie S.A. (Centrum)
pokój nr 2
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Tel. 32 618 5086, 32 618 5238
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
Tauron Wydobycie S.A. (Szyb Piłsudski)
pokoje nr 6 i 7
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6
Tel. 32 618 5653, 32 618 5437, 32 618 5224
Godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
Tauron Wydobycie S.A. (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina)
pokoje nr 108, 202 
32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23
Tel. 32 6270 630, 32 6270 611, 32 6270 286, 32 6270 692, 32 6270 654
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-20
 
Niezbędne informacje można uzyskać także dzwoniąc na Infolinię
Infolinie dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20
Polska Grupa Górnicza:  32 757 27 27 
Jastrzębska Spółka Węglowa: 32 756 21 13
Spółka Restrukturyzacji Kopalń:  32 757 32 60 
Tauron Wydobycie: 32 618 50 00 lub 32 627 00 00
 
 
 
 

Dodaj komentarz