Solidar Śląsko Dąbrow

Trwają masówki w Kompanii Węglowej

Od rana trwają masówki w kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej. Przedstawiciele kompanijnych central związkowych informują załogę o przebiegu ubiegłotygodniowych rozmów z zarządem KW i przedstawicielami resortu energii.

– Zainteresowanie na pierwszej zmianie było ogromne. Myślę, że podobnie będzie na kolejnych zmianach. Ludzie chcą pełnej informacji. Doskonale pamiętają przedwyborcze i powyborcze deklaracje rządzących wobec górników i całej branży. Chcą wiedzieć, jak to będzie wyglądać w praktyce – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności.

Masówki w Kompani Węglowej potrwają całą dobę, na wszystkich zmianach. Ostatnie odbędą się po północy.

W środę 10 lutego o godz. 12.00 rozpocznie się kolejna runda rozmów pomiędzy kompanijnymi związkami zawodowymi a zarządem spółki. Tematem spotkania będzie kwestia terminu i sposobu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastek. To część wynagrodzenia górników, która jest wypłacana raz do roku w lutym.

Bezpośrednią przyczyną decyzji o zorganizowaniu masówek w kopalniach i zakładach spółki jest impas w rozmowach dotyczących przekształceń w spółce, warunków pracy i pracy,  Planu Techniczno-Ekonomicznego KW na 2016 rok oraz sposobu wypłaty tzw. czternastek.   

28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca 2015 roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagają się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia.

W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. W zeszły piątek w Warszawie obradował Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W spotkaniu z przedstawicielami górniczych central związkowych i związków pracodawców stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Żadne z tych spotkań nie przyniosło przełomu.

ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Petr Štefek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.