Solidar Śląsko Dąbrow

We wtorek masówki w Kompanii Węglowej

We wtorek 9 lutego, we wszystkich kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej odbędą się masówki informacyjne dla załóg.

– Podczas masówek będziemy przekazywać załodze informację na temat przebiegu zeszłotygodniowych rozmów z zarządem Kompanii i wiceministrem Grzegorz Tobiszowskim oraz piątkowego spotkania z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim. Główne tematy to sprawa wypowiedzenia przez zarząd KW porozumienia z lipca 2015 roku, tegoroczny Plan Techniczno-Ekonomiczny i oczywiście kwestia „czternastek”. Chcemy, aby załoga miała pełną wiedzę na temat tego, co proponuje zarząd KW, jakie są propozycje resortu energii i jakie jest stanowisko strony społecznej. Chcemy też poznać opinie pracowników w tych sprawach – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej.

28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca 2015 roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagają się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia. Związkowcy deklarują wolę dalszych rozmów, ale pod warunkiem spełnienia tego postulatu. Kwestia wypowiedzenia gwarancji z 17 lipca to nie jest jedyny punkt sporny w Kompanii Węglowej. Wciąż nie ma porozumienia na temat sposobu i terminu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastki, którą zarząd chce podzielić na trzy raty, ani na temat kształtu Planu Techniczno-Ekonomicznego KW na 2016 rok.

W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. W piątek w Warszawie obradował Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W spotkaniu z przedstawicielami górniczych central związkowych i związków pracodawców stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Żadne z tych spotkań nie przyniosło przełomu.

ny

 

Dodaj komentarz