Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy spółki Gimplast żądają podwyżek płac

5 lutego Solidarność wystąpiła do zarządu spółki Gimplast w Sosnowcu z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. Minimum 2 tys. zł brutto dla każdego pracownika firmy to najważniejszy postulat przedstawiony pracodawcy przez stronę związkową. – Zarobki w Gimplaście są zbliżone do płacy minimalnej, a jedyne podwyżki, jakie pracownicy tej spółki dostali w ciągu minionych ośmiu lat, były wymuszone wzrostem płacy minimalnej – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność  Bitron Poland.

Międzyzakładowa organizacja Solidarności z Bitronu objęła spółkę Gimplast zasięgiem swego działania w 2012 roku. Jednym z pierwszych sukcesów związkowców było przywrócenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Załoga zrzekła się go dobrowolnie po pożarze, który wybuchł w zakładzie w 2008 roku. – Ludzie chcieli wtedy pomóc pracodawcy, ale zostali wykorzystani. Przez ponad cztery lata fundusz nie funkcjonował. Gdy objęliśmy zakład swoją działalnością od razu, przystąpiliśmy do rozmów w tej sprawie. Uznaliśmy, że minęło wystarczająco dużo czasu, aby pracodawca mógł odbudować zakład i powinien jak najszybciej przywrócić odpis na świadczenia, które załodze się należą – dodaje Będkowska.

Zaznacza jednak, że prowadzone co roku negocjacje w sprawie wykorzystania pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są bardzo trudne. – Musimy przekonywać pracodawcę, że związki zawodowe mają prawo do współdecydowania o sposobie rozdysponowania funduszu.  W 2015 roku udało nam się wynegocjować dwie premie: świąteczną w wysokości 500 zł brutto i wakacyjną wynosząca 600 zł brutto. W jednakowej wysokości otrzymali je wszyscy pracownicy spółki – dodaje przewodnicząca. W tym roku związkowcy również będą domagać się przeznaczenia pieniędzy z funduszu na premię wakacyjną i premię świąteczną.

Spółka Gimplast produkuje podzespoły do sprzętu AGD. Załoga liczy ok. 200 osób. Połowę stanowią pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.