Solidar Śląsko Dąbrow

Trudna sytuacja w Kompanii. Związki organizują masówki.

W kopalniach i w zakładach Kompanii Węglowej odbywają się dziś masówki informacyjne. Przedstawiciele związków zawodowych informują załogę o tym, jakie działania podjęli i co zamierzają zrobić w związku z realną groźbą niewypłacenia pracownikom spółki wynagrodzeń w terminie.

– W historii Kompanii nigdy się nie zdarzyło, żeby były opóźnienia w wypłatach. To, co się teraz dzieje,  wzbudza wielki niepokój wśród pracowników. Na masówkach na pierwszej zmianie zapowiedzieliśmy, że jeśli po południu nie pojawią się pierwsze przelewy na kontach, to zbierze się sztab przedstawicieli kompanijnych central związkowych, który ustali scenariusz działań protestacyjnych – mówi Stanisław Kłysz, jeden z liderów Solidarności w Kompanii i wiceprzewodniczący górniczej „S”.

– Na masówce nie rozmawialiśmy tylko o kwestii opóźnienia wypłaty za marzec, ale generalnie o bardzo trudnej sytuacji Kompanii.  Są poważne obawy, że to, co dzieje się teraz z wypłatami, to może być początek naprawdę dramatycznych problemów firmy i załogi. Informowaliśmy, że pieniądze na wynagrodzenia, które mamy teraz otrzymać, będą pochodzić ze sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. A co będzie za kilka miesięcy, gdy okaże się, że kasa znów jest pusta? Zarząd sprzeda kolejną kopalnię? A jeśli tak, to jaką i kto zechce ją kupić? – dodaje Stanisław Kłysz.

Kolejne masówki rozpoczną się w południe przed II zmianą. Po zakończeniu tej tury masówek, w Katowicach odbędzie spotkanie liderów kompanijnych central związkowych.

Na wypłaty wynagrodzeń za marzec czeka ok.  55 tys. pracowników Kompanii Węglowej. Termin wypłaty mija dziś, 10 kwietnia.

ny

 

Dodaj komentarz