Solidar Śląsko Dąbrow

Ponad 700 firm wydłużyło okres rozliczeniowy

Od momentu wejścia w życie znowelizowanego Kodeksu pracy wydłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy zostały wprowadzone w 707 firmach – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.  W większości tych przedsiębiorstw nie funkcjonują organizacje związkowe.

Niekorzystne dla pracowników przepisy umożliwiające wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy weszły w życie pod koniec sierpnia ubiegłego roku wraz z nowelizacją Kodeksu pracy.

Liberalizacja prawa pracy przeforsowana została pod pretekstem pomocy pracodawcom, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W praktyce wykorzystywana jest do pozbawienia pracowników zapłaty za nadgodziny. Nawet jeżeli pracownicy pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo, to nie otrzymają pieniędzy za nadgodziny. Dodatkowe godziny pracodawca będzie mógł zrekompensować przyznając pracownikom wolne.

Większość pracodawców skorzystała z maksymalnej możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. – Okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy wydłużony został w 569 firmach – informuje Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. 6-miesięczne wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy wprowadziło 73 pracodawców.

Brak bieżącej zapłaty za nadgodziny dla pracowników zatrudnionych w zakładach objętych tego typu porozumieniami, to nie jedyny problem. Jeżeli dojdzie do przestoju i firma nie uzyska zleceń nawet przez kilka miesięcy, to w tym czasie załoga będzie otrzymywała wynagrodzenie równe najniższej pensji. Natomiast jeżeli przed upływem wydłużonego okresu rozliczeniowego przedsiębiorstwo upadnie, pracownicy będą mieli nikłą szansę na odzyskanie pieniędzy za nadgodziny.

Jak wynika z danych PIP, wydłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy wprowadzone zostały przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz w średnich firmach, w których pracuje od 10 do 49 osób. Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego weszły w życie głównie w takich branżach jak: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy oraz budownictwo. Najwięcej porozumień dotyczących wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy wprowadzonych zostało w przedsiębiorstwach działających na terenie województwa śląskiego – 130.  

W większości firm zgodę na zmianę wyrazili jedynie przedstawiciele pracowników, przy czym Kodeks pracy nie precyzuje, w jaki sposób powinni oni zostać wyłonieni przez pracodawcę do prowadzenia negocjacji. Zdaniem związkowców mogą to być osoby wskazane przez kierownictwo firmy. Natomiast w zakładach, w których działają organizacje związkowe, do przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy wymagana jest zgoda przedstawiciela każdej z nich. W praktyce związkowcy rzadko godzą się na takie rozwiązanie i najczęściej je odrzucają. Dlatego pracownicy tych zakładów, w których wprowadzone zostały wydłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy, powinni pomyśleć o zorganizowaniu się w związki zawodowe. Komisja zakładowa, która powstanie ma prawo starać się o korektę lub uchylenie porozumienia podpisanego z przedstawicielem załogi innym niż związki zawodowe.

Agnieszka Konieczny
 

Dodaj komentarz