Solidar Śląsko Dąbrow

To było marzenie pracowników

Egzamin z „Solidarności” trzeba zdawać codziennie swoją ciężka pracą. Powołano w 1980 roku, abyśmy byli nie tylko strażnikiem historii, ale także rozwiązywali bieżące problemy polskich pracowników i tak się dzieje – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 3 września podczas obchodów 43. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i 35. rocznicy górniczych strajków z sierpnia 1988 roku.

Piotr Duda podkreślił, że fundamentem i najważniejszym postulatem porozumień sierpniowych było powołanie niezależnej od władzy reprezentacji robotników. – To było marzenie pracowników w 1980 roku, aby ktoś ich wreszcie reprezentował, aby dbał o ich warunki pracy, ale przede wszystkim o to, aby byli traktowani w sposób podmiotowy, a nie jak przedmiot. To była wola tych setek tysięcy strajkujących w sierpniu 1980 roku w prawie 700 zakładach pracy w naszym kraju – mówił przewodniczący Komisji Krajowej.

Najlepszy hołd to spełnienie postulatów
Zaznaczył, że najlepszym hołdem dla uczestników strajków sprzed 43. lat jest realizacja kolejnych spraw ważnych dla pracowników. Piotr Duda wskazał, że w porozumieniu podpisanym z rządem w 7 czerwca 2023 roku „Solidarności” udało się zrealizować m.in. postulat dotyczący przywrócenia emerytury pomostowych oraz wzmocnienia ochrony działaczy związkowych przed bezprawnym wyrzuceniem z pracy.

Przewodniczący Komisji Krajowej związku w swoim wystąpieniu zachęcił też do udziału w październikowych wyborach parlamentarnych oraz w ogólnokrajowym referendum. Zwrócił uwagę, że dwa z pytań referendalnych: dotyczące wieku emerytalnego oraz prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw są ściśle powiązane z postulatami od wielu lat zgłaszanymi przez NSZZ „Solidarność”.

Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata
W niedzielnych obchodach pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego udział wziął premier Mateusz Morawiecki. – „Solidarność” to wola narodu, który rozpoczął wtedy marsz ku wolności. „Solidarność” wtedy, ale i dziś jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata – mówił szef rządu w wystąpieniu pod pomnikiem. Podkreślając historyczne znaczenie Porozumienia Jastrzębskiego poinformował, że prowadzi rozmowy na temat przyspieszenia budowy pawilonu, który ma upamiętniać to wydarzenie, świadczyć o wielkości i o odwadze górników.

Mówiąc o współczesności, zapowiedział, że rządzący zamierzają powołać nowy resort, który miałby się zająć transformacją energetyczną. – Jeśli wyborcy pozwolą i będziemy dalej mogli pełnić naszą misję, rozważamy powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją całego, wielkiego przemysłu wydobywczego, ale także całej polskiej energetyki, która jest krwiobiegiem polskiej gospodarki – zaznaczył szef rządu. Zapewnił jednocześnie, że rząd dąży do realizacji podpisanej przez ponad dwoma lata umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa węgla kamiennego i woj. śląskiego. – Chcę podkreślić, że umowa z przedstawicielami przemysłu wydobywczego jest dla nas obowiązująca, jest porozumieniem, które, powiem wprost, czasami wbrew Komisji Europejskiej staramy się realizować – zaznaczył. Zapowiedział, że chce w najbliższym czasie spotkać się z sygnatariuszami umowy społecznej.

Droga do wolności
List do uczestników obchodów skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. – Porozumienia sierpniowe i wywalczona w nich zgoda na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” były przełomem na drodze od komunistycznej PRL do do wolnej Polski. Górnicy Jastrzębia-Zdroju solidarnie ze stoczniowcami Gdańska, Szczecina i hutnikami Dąbrowy Górniczej wytyczyli drogę wolności, którą podążamy od 43 lat. Nowa, współczesna, wolna Polska wyłoniła się z nauczania św. Jana Pawła II oraz postulatów z sierpnia 1980 roku – podkreślił prezydent w liście odczytanym w czasie uroczystości przez jego społecznego doradcę Agnieszkę Lenartowicz-Łysik.

Na zakończenie obchodów uczestnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego.
W rocznicowych uroczystościach udział wzięli m.in. uczestnicy strajków z 1980 roku z sygnatariuszem Porozumienia Jastrzębskiego Grzegorzem Stawskim na czele, uczestnicy górniczych strajków z sierpnia 1988 roku oraz weterani „S” z całego regionu. Do Jastrzębia obok pocztów sztandarowych z całego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przybyły też delegacje „Solidarności” z Gdańska i Szczecina oraz ościennych regionów związku. Na obchody licznie przybyli członkowie rządu wywodzący się z naszego regionu, parlamentarzyści z woj. śląskiego, a także samorządowcy, pracodawcy i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Uroczystości pod pomnikiem poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

ny, łk