Solidar Śląsko Dąbrow

Termin górniczej manifestacji w Warszawie przesunięty, ale…

Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central związkowych zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie na 16 czerwca. Związkowcy oczekują, że do tego czasu premier Donald Tusk podejmie wiążące decyzje w sprawach omawianych podczas tzw. szczytu węglowego w Katowicach.

– Pan premier sam wyznaczył sobie 30-dniowy termin na realizację swoich deklaracji złożonych w Katowicach. Będziemy uważnie obserwować poczynania rządu w tym zakresie i sprawdzać, czy premierowi rzeczywiście chodzi o rozwiązanie problemów, z którymi boryka się polskie górnictwo, czy też chodzi wyłącznie o zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Pierwszą okazję do powiedzenia „sprawdzam” związkowcy będą mieli już 16 maja. W tym dniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma się odbyć kolejne spotkanie szefa rządu z liderami górniczych central związkowych. – W Katowicach padły deklaracje, w Warszawie 16 maja oczekujemy już konkretów.  Na razie jeszcze żadna sprawa nie została załatwiona i chcę podkreślić, że decyzja o przesunięciu terminu manifestacji nie oznacza, że nie jesteśmy przygotowani na inne scenariusze rozwoju sytuacji. Jeżeli podczas spotkania 16 maja zabraknie konkretów, pan premier będzie musiał się liczyć ze zdecydowaną reakcją z naszej strony i to jeszcze przed 25 maja – zapowiada Jarosław Grzesik.

Pierwotnie manifestacja górniczych związków zawodowych miała przejść ulicami stolicy 19 maja. Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy ustalił, że w tym dniu w kopalniach i zakładach należących do spółek węglowych przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla pracowników. – Zrelacjonujemy górniczym załogom to, co działo się na spotkaniu z delegacją rządową oraz przekażemy informacje na temat naszych działań w kolejnych tygodniach – informuje przewodniczący.

Na tzw. szczycie węglowym w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego stronę rządową obok premiera Donalda Tuska reprezentowali  wicepremier, minister rozwoju i infrastruktury Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, a także minister skarbu Włodzimierz Karpiński, szef resortu spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz wiceministrowie gospodarki odpowiedzialni za górnictwo Tomasz Tomczykiewicz i Jerzy Pietrewicz.  W rozmowach uczestniczyli też prezesi spółek węglowych, przedstawiciele instytucji naukowych i eksperci.

Podczas obrad premier zapowiedział, że rząd zajmie się m.in. kwestią nadmiernego importu węgla ze Wschodu oraz usprawnieniem handlu tym surowcem na rynku krajowym poprzez utworzenie państwowych składów węgla. Szef rządu zobowiązał się rówineż do wykonania przeglądu, zbyt wysokich zdaniem strony społecznej, obciążeń publicznoprawnych nakładanych na polskie górnictwo. Strony uzgodniły również powołanie wspólnych zespołów roboczych mających zająć się nową strategią górnictwa węgla kamiennego i kształtem nowej ustawy górniczej. Powstać ma również wspólny rządowo-związkowy zespół ds. unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

łk

 

Dodaj komentarz