Solidar Śląsko Dąbrow

Tauron Ciepło po raz kolejny Pracodawcą Przyjaznym Pracownikom

Spółka Tauron Ciepło została jednym z 20 laureatów XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za 2020 rok. – To już kolejny certyfikat „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” dla naszej spółki. Poprzedni uzyskaliśmy za 2017 rok. Zgodnie z regulaminem spółka mogła się nim posługiwać przez trzy lata. Uznaliśmy, że warto go odnowić, bo firma na to zasługuje, a ponadto certyfikat jest swego rodzaju zobowiązaniem, że dobre praktyki będą nadal stosowane – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący „Solidarności” w Tauron Ciepło.
 
Składając wniosek o przyznanie certyfikatu, podkreśliliśmy, że poziom dialogu społecznego w firmie jest wysoki, a zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy są przestrzegane w sposób wzorcowy. Jednocześnie praktycznie co roku udaje nam się wynegocjować nowe, korzystne dla pracowników rozwiązania, część w formie protokołów dodatkowych trafiło do ZUZP – podkreśla przewodniczący. Dodaje, że w tym trudnym dla wszystkich roku stronie związkowej w Tauron Ciepło udało się uzgodnić z zarządem dodatkowe świadczenie „covidowe”. – Chodziło o to, aby docenić wysiłek i poświęcenie pracowników. Pracodawca stanął na wysokości zadania – ocenia Tadeusz Nowak.
 
Zwraca uwagę, że obok kluczowych dla załogi kwestii związanych z płacami, pracodawca podejmuje też szereg działań związanych z dbałością o prawa pracownicze. – I pracownicy, i pracodawca bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, komfort pracy. W naszej firmie prowadzone są programy mające na celu przeciwdziałanie stresowi w pracy. Działają komisje antymobbingowe i antydyskryminacyjne – mówi Tadeusz Nowak. O tym, że dialog społeczny jest skuteczny i jest doceniany przez pracowników, świadczą liczby. Do związków zawodowych należy 2/3 spośród 1,5 tys. załogi Tauron Ciepło. Przeszło 500 osób to członkowie NSZZ „Solidarność”
 
Akcja certyfikacyjna „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. 

 
Obok Tauronu Ciepło w XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” uhonorowane zostały jeszcze trzy inne firmy z naszego regionu: Węglokoks Kraj z Piekar Śląskich, Huhtamaki Foodservice Poland z Czeladzi i Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Listę 20 laureatów z całego kraju ogłoszono na początku lutego.
 
ny
źródło foto:solidarnosc.org.pl/Marek Lewandowski
 
 

Dodaj komentarz