Solidar Śląsko Dąbrow

Tarnowskie Góry bez szpitala?

Szpitalowi Powiatowemu im. B. Hagera w Tarnowskich Górach grozi upadłość. Dług placówki przekroczył już 3,1 mln zł, czyli ponad jedną trzecią wartości kapitału zakładowego. Ratunkiem mogłoby być podniesienie kapitału poprzez wniesienie aportem budynku szpitala i działki, wycenionych na 25 mln zł. Jednak na takie rozwiązanie nie zgodzili się radni powiatu.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Tarnogórskiego, które odbyło się 6 września, 13 radnych głosowało przeciwko podwyższeniu kapitału zakładowego szpitala, za było 12 osób. – To skandal. Radni naszego powiatu nie troszczą się ani o życie i zdrowie mieszkańców, ani o miejsca pracy. Są to te same osoby, które w ubiegłej kadencji przekształciły szpital w spółkę – komentuje Jacek Szarek, przewodniczący Solidarności w placówce.

Do przekształcenia jedynego w powiecie szpitala w spółkę akcyjną doszło w 2010 roku. – Kapitał zakładowy spółki utworzonej przez starostę tarnogórskiego wynosił 100 tys. zł, potem decyzją Rady Powiatu wniesiono aport w postaci części budynków i działki, podwyższając jego wartość do 6,1 mln zł – mówi Szarek. Przekształcenie placówki nie wypłynęło jednak na poprawę kondycji ekonomicznej. – Od momentu przekształcenia szpital borykał się z problemami finansowymi wynikającymi m.in. z nadwykonań. W tej chwili zadłużenie wynosi 3,133.000 zł. Według kodeksu prawa handlowego, jeżeli strata przekracza jedną trzecią kapitału zakładowego spółki akcyjnej, walne zebranie akcjonariuszy na wniosek rady nadzorczej ogłasza jej upadłość – dodaje przewodniczący.

Jego zdaniem jedyną alternatywą jest zwołanie kolejnego nadzwyczajnego posiedzenia rady powiatu i przekonanie radnych do zmiany zdania, i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jeżeli tak się nie stanie, 140 tys. mieszkańców powiatu straci dostęp do jedynego szpitala i zlikwidowanych zostanie 550 miejsc pracy.

Jacek Szarek przypomina, że tarnogórski szpital jest jedynym szpitalem w Polsce przekształconym w spółkę akcyjną, a uchwała radnych dotycząca tego przekształcenia została zaskarżona przez Solidarność do Naczelnego Sądu Administracyjnego. – NSA w wydanym wyroku przyznał nam rację, że w momencie przekształcenia szpitala w spółkę akcyjną doszło do naruszenia prawa, ale odwrócenie tego procesu było już niemożliwe – dodaje Szarek.

Dodaj komentarz