Solidar Śląsko Dąbrow

Stres w pracy

Jesteśmy dzisiaj świadkami bardzo prymitywnego wykorzystywania i eksploatacji pracownika – powiedział prof. Jan Wojtyła z Centrum Badawczego Społecznego Dialogu Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas konferencji poświęconej stresowi w pracy, szczególnie w sektorze bankowości, która odbyła się 5 czerwca w Katowicach.

Prof. Jan Wojtyła zaznaczył, że relacje, które obecnie kształtują rynek pracy, powodują, że pracownicy są wykorzystywani, co bardzo wyraźnie widać w bankowości. Jednak jego zdaniem dyktat pracodawców występuje nie tylko w tym sektorze. Bezrobocie sięgające ponad 13 proc., obawa i stres przed utratą pracy powodują, że pracownicy wielu branż godzą się na obniżanie standardów pracy, także płacowych. Do największych patologii występujących na rynku pracy zaliczył m. in. zawieranie z pracownikami umów cywilnoprawnych, co wiąże się z brakiem stabilizacji. – Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych nie są chronieni, mimo że wykonują taką samą pracę, jak osoby zatrudnione na umowy o pracę – dodał prof. Wojtyła.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara zaznaczył, że wraz z wybuchem kryzysu ekonomicznego sytuacja pracowników bankowości systematycznie się pogarsza. – Pracodawcy próbują szukać oszczędności kosztem pracowników – powiedział Alfred Bujara. Przewodniczący zwrócił uwagę, że wiele problemów mogłoby zostać rozwiązanych na poziomie dialogu społecznego, ale ten w Polsce nie istnieje, ponieważ pracodawcy w tym sektorze nie zrzeszyli się w swoje związki.

Gościem konferencji był Oliver Roethig, przewodniczący UNI Europa, federacji europejskich związków zawodowych, która zrzesza 7 mln pracowników z sektora handlu i usług. Roethig, zwrócił uwagę, że korporacje międzynarodowe w swoich rodzimych krajach dobrze traktują pracowników, prowadzą dialog ze związkami zawodowymi, ale w innych państwach takich standardów nie stosują. Dla zatrudnionych w nich pracowników takie nieetyczne praktyki są źródłem stresu. 

Dr Matusz Warchał z firmy Nextmen omówił wyniki badań poświęconych psychospołecznym warunkom pracy i relacji pracowniczych w sektorze bankowym. W ich trakcie 90 proc. ankietowanych przyznało, że praca jest dla nich źródłem stresu, a aż 64 proc. czuje się nękanych w miejscu pracy. 7 na 10 osób zatrudnionych w bankach przyznaje, że praca nie przysparza im żadnej satysfakcji, a 90 proc. chętnie zmieniłaby miejsce zatrudnienia, gdyby tylko nadarzyła się okazja.

Konferencję pt. „Stresogenność pracy w sektorach o podwyższonym ryzyku występowania patologii w zakresie zarządzania personelem” przygotował Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność oraz Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „S”.

aga, bea
 

Dodaj komentarz