Solidar Śląsko Dąbrow

Nie będzie likwidacji kopalń

Program naprawczy dla Kompanii Węglowej nie będzie zawierał punktów mówiących o likwidacji kopalń – to główne ustalenie podjęte podczas rozmów pomiędzy delegacją rządową z Donaldem Tuskiem i przedstawicielami górniczych związków zawodowych,  które odbyły się 6 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

– Strona rządowa i związki zawodowe wspólnie zarekomendowały, że zamiast likwidacji, w kopalniach mających obecnie kłopoty należy wdrożyć programy naprawcze. To bardzo ważne ustalenie, zwłaszcza po wypowiedziach niektórych członków zarządu KW o konieczności likwidacji tzw. trwale nierentownych kopalń – powiedział po zakończeniu rozmów Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

– To, co musimy zrobić najszybciej, to ustabilizowanie sytuacji finansowej Kompanii Węglowej. Musimy dobrze wykorzystać najbliższe tygodnie tak, abyśmy po kolejnym spotkaniu z premierem 23 czerwca mogli powiedzieć, że nie ma już widma upadku Kompanii, bo to na dzisiaj jest najistotniejsze. Oczywiście równolegle muszą toczyć się prace dotyczącą przyszłości całego sektora – zaznaczył Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.  

Podczas rozmów przedstawiona została część raportu międzyresortowego zespołu ds.  funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. – Ze względu na ograniczoną ilość czasu omówiliśmy jedynie kilka pierwszych punktów tego dokumentu. O kolejnych będziemy rozmawiać na następnym spotkaniu w Warszawie za dwa tygodnie – wyjaśnił Dominik Kolorz.

W czasie spotkania w Katowicach omawiano też m.in. kwestię ograniczenia importu węgla do naszego kraju i utworzenia państwowej sieci składów węgla. Premier Tusk zapowiedział,  że rozważane jest powołanie nowego podmiotu, który zajmie się dystrybucją węgla w kraju lub wykorzystanie do tego celu już istniejących spółek. Wśród tych podmiotów gospodarczych szef rządu wymienił m.in. Węglokoks i Katowicki Węgiel.

W piątek 6 czerwca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się kolejne spotkanie rządowo-związkowego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie nowej, długofalowej strategii dla górnictwa węgla kamiennego oraz nowej ustawy górniczej. Z kolei w poniedziałek 9 czerwca zbierze się międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy górniczych central związkowych, aby omówić efekty dotychczasowych rozmów z rządem i opracować dalszą strategię negocjacji, a także plan kolejnych działań związków, mających na celu uzdrowienia sektora węglowego.

łk

 

Dodaj komentarz