Solidar Śląsko Dąbrow

Strażacy będą odchodzić ze służby?

Zmiany w ustawie emerytalnej i brak podwyżek doprowadzą do zwiększonych odejść ze straży pożarnej. Pozbędziemy się najbardziej doświadczonych strażaków, którzy mogliby jeszcze pracować – ostrzega Damian Kochoń, przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Okazuje się, że prace nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych nabierają zawrotnego tempa. Projekt nowej ustawy ma być gotowy już w lutym przyszłego roku.

Na początku tego tygodnia doszło do rozmów związkowców reprezentujących służby mundurowe z ministrem spraw wewnętrznych, ministrem obrony narodowej oraz ministrem administracji i cyfryzacji.  – W trakcie tego spotkania padły zapewnienia, że zmiany obejmą tylko funkcjonariuszy zatrudnionych po wejściu nowej ustawy w życie, ale strażacy nie do końca wierzą w te obietnice i sygnalizują chęć odejść ze służby – dodaje Damian Kochoń.

Czarę goryczy przelał zapowiadany brak podwyżek na przyszły rok, tym bardziej, że wzrosną pensje policjantów i żołnierzy. Obok strażaków pominięci zostali funkcjonariusze służby więziennej, straży granicznej i służby celnej. – Jestem w szoku, że rząd zdecydował się na podzielenie służb mundurowych przed tak ogromną imprezą, jaką będzie Euro 2012 – podkreśla przewodniczący strażackiej Solidarności.

Po naciskach strony społecznej minister spraw wewnętrznych obiecał, że temat podwyżek dla pozostałych służb mundurowych wróci podczas styczniowego spotkania, ale związkowcy nie zamierzają bezczynnie czekać. – Na pewno nie będziemy strajkować, ale ustawa o związkach zawodowych zostawia nam pewne możliwości dotarcia do rządzących i upomnienia się o godne życie oraz spokój w naszych rodzinach. W sytuacji zamieszania wokół emerytur dla służb mundurowych i braku podwyżek, o tym spokoju trudno mówić – dodaje Damian Kochoń.
 

Dodaj komentarz