Solidar Śląsko Dąbrow

Koncert w katedrze

Koncertem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Archikatedrze Chrystusa Króla w  Katowicach rozpoczęły się 13 grudnia centralne obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

NOSPR, wraz z chórami Filharmonii Śląskiej i Camerata Silesia, pod batutą Jerzego Maksymiuka zaprezentował III Symfonię Ludwiga van Beethovena „Eroica” oraz „Exodus” Wojciecha Kilara. Jak uzasadniła dobór repertuaru dyrektor NOSPR Joanna Wnuk Nazarowa, „Eroicę” Beethoven dedykował wszystkim bezimiennym bohaterom walczącym o wolność, z kolei „Exodus” Kilara, wykonany po raz pierwszy na trzy miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego, obrazuje „uparte wychodzenie z domu niewoli ku ziemi obiecanej”. 

Po koncercie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz abp. Damianem Zimoniem odprawili uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

– Długo, powiem nawet zbyt długo, bo blisko 22 lata czekaliśmy w wolnej Polsce na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 16 marca 2011 uznał dekret o stanie wojennym za niezgodny z Konstytucją RP i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.  My, świadkowie wprowadzenia stanu wojennego, wiedzieliśmy od początku, że był to to akt bezprawia, kłócący się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Uznaliśmy go za kolejny, wrogi narodowi, akt komunistycznej dyktatury, która stwarzała  pozory normalności, a w chwilach zagrożenia swej władzy pokazywała prawdziwe oblicze – mówił w homilii abp Skworc.

Metropolita katowicki podkreślił, że nadal aktualne są słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski przed 16 laty: „Nasza Ojczyzna stoi przed wieloma trudnym problemami społecznymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Dlatego Polska woła dziś nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie”.

W trakcie uroczystości abp Wiktor Skworc poświęcił sztandar Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym.

 

Dodaj komentarz