Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk w rybnickim szpitalu zakończony. Będą rozmowy płacowe

Kilkuset pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wzięło udział w dwunastogodzinnym strajku zorganizowanym w placówce 13 lutego. Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 400 zł brutto.

Jak informuje Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w szpitalu, w odpowiedzi na protest załogi pracodawca zaproponował związkowcom rozmowy płacowe. – Uzgodniliśmy z panią dyrektor, że przedstawi swoje propozycje na piśmie. Jeśli tak się stanie, w poniedziałek 17 lutego o godz. 11.00 siadamy do stołu. Decyzje dotyczące dalszych działań strony związkowej podejmie komitet strajkowy – podkreśla.

Protest rozpoczął się o godz. 7.00. – W ciągu całego dnia w akcji wzięło udział ponad 700 osób, co pokazuje jak bardzo pracownicy są zdeterminowani – mówi Piotr Rajman. Strajkujący pracownicy zebrali się w jednej z sal konferencyjnych, ale nie wszyscy odeszli od łóżek pacjentów. Szpital pracował w trybie ostrego dyżuru, najciężej chorym osobom pomoc była udzielana. Natomiast zaplanowane wcześniej zabiegi przesunięto.

Akcja strajkowa została zorganizowana przez wszystkie centralne związkowe działające w placówce w ramach sporu zbiorowego, który w rybnickim szpitalu trwa od maja 2018 roku. Przedstawiony wówczas postulat dotyczył podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników o 1200 zł brutto. W październiku, w wyniku strajku zawarto porozumienie gwarantujące podwyżki wynoszące średnio 400 zł brutto na etat. Jak informuje Piotr Rajman, zgodnie z zapisami tego dokumentu, wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników wzrosły o 500 zł.
 
W czerwcu 2019 roku w rybnickim szpitalu podpisano jeszcze jedno porozumienie płacowe. Uzgodniono w nim kolejne podwyżki wynoszące od 150 do 300 zł brutto. Zanim doszło do zawarcia tych uzgodnień, w szpitalu odbyło się referendum strajkowe, w którym większość załogi opowiedziała się za strajkiem.
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.

aga
 

Dodaj komentarz