Solidar Śląsko Dąbrow

Układ zbiorowy w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym

NSZZ „Solidarność” i pozostałe organizacje związkowe działające w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym wynegocjowały z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jest to pierwszy tego typu dokument w tej spółce.
 
Zdzisław Zając, przewodniczący zakładowej „Solidarności” podkreśla, że w układzie znalazły się zapisy dotychczasowego regulaminu wynagradzania, z jedną, bardzo istotną dla załogi firmy, zmianą. Do dokumentu wprowadzony został zapis dotyczący renegocjacji wysokości wynagrodzeń. – Ta zmiana otwiera nam drogę do rozmów o większych podwyżkach, niż tylko rewaloryzujących wskaźnik inflacji. Ma to duże znaczenie, bo w naszej firmie negocjacje płacowe prowadzone są przeważnie raz na trzy lata – mówi przewodniczący. Jak dodaje, regulamin wynagradzania przewidywał jedynie podwyżki rekompensujące inflację, co bardzo utrudniało stronie związkowej wynegocjowanie większego wzrostu płac.
 
ZUZP został podpisany przez związki i pracodawcę pod koniec 2019 roku, po trwających ponad rok rozmowach. 31 stycznia dokument zarejestrowała Państwowa Inspekcja Pracy.
 
Bytomskie przedsiębiorstwo zarządza wodociągami oraz zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w mieście. Firma zatrudnia blisko 240 osób.
 
aga
źródło foto:pixabay.com
 

Dodaj komentarz