Solidar Śląsko Dąbrow

Spotykamy się 25 maja

O godz. 15.00 zbiórka, o godz. 15.30 początek manifestacji przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. 25 maja we wszystkich miastach wojewódzkich Solidarność będzie manifestować przeciwko skutkom polityki rządu. We wtorek Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności omawiał plan demonstracji, która odbędzie się w Katowicach.

W poniedziałek podczas obrad w Łodzi sztab protestacyjny NSZZ Solidarność zdecydował o szczegółach akcji protestacyjnych w najbliższym czasie. Demonstracje we wszystkich miastach wojewódzkich odbędę się w środę 25 maja, w godzinach wybranych przez poszczególne zarządy regionów. 30 czerwca związek zorganizuje duży protest w Warszawie.

„Polityka wasza, bieda nasza” to główne hasło zbliżających się demonstracji. NSZZ Solidarność chce w ten sposób zaprotestować przeciwko drożyźnie, ubóstwu i bezrobociu, które coraz mocniej dotyka ludzi młodych i absolwentów wyższych szkół. Podczas protestów związkowcy przekażą wojewodom petycje z głównymi postulatami Solidarności. Te postulaty to m.in. podwyższenie kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowe obniżenie podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem. W czasie akcji będą zbierane również podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej.

We wtorek Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności omawiał plan demonstracji, która odbędzie się w Katowicach. Oprócz postulatów ogólnokrajowych, w czasie akcji pojawią się też dodatkowe kwestie związane z sytuacją społeczno-gospodarczą w naszym regionie i groźnymi skutkami wprowadzenia zasad unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. – To będzie demonstracja taka, jak nasz region – wielobarwna, dynamiczna, pełna humoru, a zarazem dosadna  – zapowiada Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Związek zaprasza do udziału w akcji wszystkich, którzy chcą wyrazić swoje niezadowolenie z polityki rządu i z pogarszającej się sytuacji socjalnej. – Zapraszamy m.in. młodych ludzi, absolwentów szkół, aby przynieśli pod Urząd Wojewódzki swoje podania o pracę. Wystarczy jeden z setek kompletów listów motywacyjnych i CV, jakie rozsyłają poszukując pracy. Przekażemy je na ręce wojewody, może rządzący pomogą im znaleźć zatrudnienie – mówi Justyna Latos, wiceprzewodnicząca Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Demonstracje poprzedzą konferencje prasowe, które 23 lub 24 maja odbędą się w poszczególnych miastach wojewódzkich. Do udziału w akcji zachęcać będą też spoty emitowane w regionalnych telewizjach i prasie lokalnej. Komisja Krajowa przygotowała też ponad sto tysięcy plakatów i ulotek informujących o celach i głównych postulatach. Obecnie materiały te są już dystrybuowane w poszczególnych regionach.

Dodaj komentarz