Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność skarży rząd

Solidarność  wysłała do Prokuratury Generalnej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez rząd przestępstwa określonego w ustawie o związkach zawodowych. Chodzi o skrócenie terminów konsultacji projektu budżetu państwa na 2012 r. w Komisji Trójstronnej.

Zarzuty związku dotyczą m.in. nieprzedstawienia partnerom społecznym wstępnych prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania budżetu oraz przedwczesnego zakończenia w Komisji Trójstronnej prac nad budżetem na rok 2012. Zakończenie tych prac nastąpiło przed  27 kwietnia. Również do 27 kwietnia rząd zamknął negocjacje nad przyszłoroczną wysokością minimalnego wynagrodzenia, wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń na rok przyszły oraz wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent w 2012 roku.  A następnie 5 maja przyjął projekt budżetu.

– Takie stanowisko Rządu RP uniemożliwiło wypracowanie konsensusu w zakresie tych zagadnień przez partnerów społecznych na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Wykluczyło to jakąkolwiek możliwość wypracowania i ujęcia propozycji strony reprezentującej pracowników do założeń projektu budżetu państwa – napisali związkowcy w zawiadomieniu wysłanym dziś do prokuratury.

Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego konsultacje założeń budżetu państwa przebiegają etapowo. I tak np. konsultacje wstępnych prognoz makroekonomicznych powinny się odbywać od 10 do 30 maja. W tym czasie partnerzy społeczni powinni wypracować propozycje dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu emerytur i rent. Wypracowane propozycje są przedstawiane rządowi i dopiero wtedy strona rządowa przedstawia założenia budżetu państwa na następny rok. Strony pracowników i pracodawców zajmują do 20 lipca wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić swoje stanowiska.
 

Dodaj komentarz