Solidar Śląsko Dąbrow

Spotkanie w sprawie restrukturyzacji KW

Łączenie kopalń, ograniczenie wynagrodzeń pracowników administracyjnych lub nawet zwolnienia w tej grupie zawodowej – m.in. takie rozwiązania mogą się znaleźć w programie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, nad którym pracuje zarząd spółki. W piątek 18 października kompanijne związki zawodowe będą rozmawiać na temat programu z radą nadzorczą KW.

–  16 października zarząd Kompanii Węglowej poinformował radę pracowników o tym, że rozważa m.in. zmniejszenie liczby kopalń wchodzących w skład spółki do 7. Miałoby to zostać zrealizowane poprzez łączenie ze sobą obecnie funkcjonujących zakładów. Przekazano nam również informację dotyczącą możliwych cięć w administracji spółki – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Powodem przygotowywanego przez zarząd KW programu restrukturyzacji spółki jest pogorszenie sytuacji w branży wynikające ze spadku zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz obni cen tego surowca o ponad 10 proc.

Piątkowe spotkanie działających w Kompanii Węglowej związków zawodowych z radą nadzorczą rozpocznie się o godz 13.00 w siedzibie spółki. – Mamy nadzieję, że rada nadzorcza przedstawi nam w sposób szczegółowy swoje oczekiwania wobec programu restrukturyzacji, który przygotowuje przez zarząd. Oczekujemy też informacji dotyczących tego czy drastyczne rozwiązania, o których była mowa na spotkaniu z radą pracowników, rzeczywiście znajdą się w tym dokumencie  – podkreśla Grzesik. 

Dodaj komentarz