Solidar Śląsko Dąbrow

Premie w Tauron Ciepło

Pracownicy Tauron Ciepło otrzymali 17 października 750 zł brutto jednorazowej premii. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki w sprawie wysokości i zasad podziału premii za efektywność w 2012 roku.

– Podczas negocjacji ustalono, że 60 proc. środków przeznaczonych na premię efektywnościową zostanie wypłacona pracownikom właśnie w formie jednorazowej premii w wysokości 750 zł brutto. Otrzymali ją  wszyscy zatrudnieni w Tauron Ciepło, którzy w 2012 roku  przepracowali przynajmniej 6 miesięcy – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło. Pozostałe 40 proc. środków zostało przeznaczonych na premie uznaniowe, których wysokość  uzależniono od oceny przez przełożonych wkładu danego pracownika w pracę i w wyniki spółki w 2012 roku. Ostateczne propozycje sposobu podziału tej puli były zatwierdzane przez członków zarządu spółki. Te premie też już zostały wypłacone.

Uzgodnienia w sprawie premii to dopełnienie porozumienia płacowego w spółce podpisanego w lipcu tego roku. Wówczas zostały wynegocjowane i zrealizowane podwyżki płac w Tauron Ciepło o 2,07 proc. Ramy obu porozumień, zarówno tego dotyczącego podwyżek, jak i tego w sprawie podziału premii zostały określone w podpisanym w maju tego roku pomiędzy Radą Społeczną Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. a zarządem Grupy dokumencie ustalającym zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych w 2013 roku.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia około 1800 osób. Liczba pracowników uprawnionych do premii efektywnościowej za 2012 rok wynosi około 1700.W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

źródło foto: tauron-cieplo.pl

Dodaj komentarz