Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w spółce Adient Foam Poland w Żorach

Podwyżki dla wszystkich pracowników produkcyjnych i wprowadzenie kwartalnej premii inflacyjnej – to najważniejsze postulaty przedstawione pracodawcy przez „Solidarność” działającą w firmie Adient Foam Poland w Żorach. 21 kwietnia w zakładzie rozpoczął się spór zbiorowy na tle płacowym.

Przewodniczący zakładowej „Solidarności” Tomasz Ponimasz podkreśla, że w kwietniu pracodawca zapowiedział podwyżki dla części pracowników. Otrzymałoby je niespełna 50 osób, czyli ok. 1/6 pracowników produkcyjnych. – Ostatecznie zarząd wycofał się z tego pomysłu, ale my domagamy się podniesienia stawek zasadniczych wszystkich osób zatrudnionych na wydziałach produkcyjnych oraz wprowadzenia kwartalnej premii inflacyjnej. Takie wsparcie finansowe byłoby pracownikom bardzo potrzebne – mówi związkowiec.

Jeden z postulatów zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego odnosi się do przestrzegania przepisów pracy dotyczących urlopów na żądanie. Jak informuje Tomasz Ponimasz, obecnie pracownik, który chciałby skorzystać z takiego urlopu, nie może zadzwonić do przełożonego lub wysłać SMS, tylko musi przyjechać do zakładu. – Jeśli koordynatorzy zespołów uznają, że w pracy jest wystarczająca liczba osób, wówczas wyrażają zgodę. To nie ma sensu, bo urlop na żądanie jest wybierany w nagłych, losowych sytuacjach. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo do 4 dni takiego urlopu w ciągu roku – dodaje.

Możliwość odmówienia wykonywania nadgodzin w sytuacji, w której pracownik nie czuje się na siłach, by po zakończeniu normalnej dniówki kontynuować pracę to kolejne żądanie strony związkowej. Jak zaznacza przewodniczący, w zakładzie zatrudnionych jest wiele kobiet, dla których praca w nadgodzinach stanowi zbyt duże obciążenie psychofizyczne. – Pracodawca naciska na nadgodziny, a w tej kwestii powinna zostać wprowadzona dobrowolność – mówi Tomasz Ponimasz.

Adient Foam Poland w Żorach jest producentem pianek do siedzeń samochodowych. Zakład zatrudnia blisko 430 osób, z czego większość to pracownicy produkcyjni. Do „Solidarności” należy jedna trzecia załogi firmy.

aga