Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Polskiej Grupie Górniczej

Organizacje związkowe z Polskiej Grupy Górniczej weszły w spór zbiorowy z zarządem spółki. Bezpośrednią przyczyną sporu jest fiasko prowadzonych 20 listopada rozmów na temat podwyżek płac zasadniczych w 2020 roku oraz włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i nagroda roczna, tzw. „czternastka”. 
 
Jak przypomina Bogusław Hutek,  przewodniczący górniczej „Solidarności”, a zarazem szef struktur „S” w PGG, 23 września związki zawodowe i zarząd spółki podpisały porozumienia spełniające dwa z czterech postulatów wysuniętych na początku sierpnia przez stronę społeczną. – Od tego momentu minęły dwa miesiące. Zarząd miał naprawdę dużo czasu, aby przygotować się do dalszych rozmów. Potrzebę przerwy w negocjacjach zarząd uzasadniał wówczas tym, że  w połowie listopada będzie już znał wyniki spółki po trzech kwartałach, co pozwoli w sposób odpowiedzialny określić możliwości płacowe firmy w przyszłym roku. Tymczasem na spotkaniu 20 listopada poza ogólnikami nie dowiedzieliśmy się nic. Nie wiemy nawet, ile węgla PGG planuje wydobyć w przyszłym roku. Nie pozwolimy się tak traktować, dlatego podjęliśmy decyzję o wejściu w spór zbiorowy – podkreśla szef górniczej „S”.  Strona związkowa dała zarządowi czas na realizację żądań do 26 listopada. 
 
1 sierpnia centrale związkowe działające w PGG skierowały do zarządu spółki cztery postulaty, które dotyczyły  podwyżek płac od 2020 roku o 12 proc.,  przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 roku w sprawie dopłat do dniówek w wysokości od 18 do 32 złotych, włączenia tego tzw. dodatku gwarantowanego do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i „czternastka” oraz wypłacenia pracownikom PGG rekompensaty za listopad i grudzień 2019 roku. Realizację drugiego i czwartego postulatu strony uzgodniły w porozumieniach podpisanych 23 września. Wszyscy pracownicy PGG otrzymają do 10 grudnia jednorazową premię w wysokości 860 zł brutto, a tzw. dodatki gwarantowane do dniówek zostaną w przyszłym roku utrzymane. Pozostałe postulaty są przedmiotem sporu.
 
Zatrudniająca ok. 42 tys. osób PGG jest największym producentem węgla kamiennego w naszym kraju. Ubiegłoroczny zysk spółki wyniósł 493 mln zł. 
 
ny
 

Dodaj komentarz