Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrosły płace w spółce PKP Energetyka

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych w spółce PKP Energetyka średnio o 6,25 proc. i nagroda z okazji Dnia Kolejarza w wysokości 500 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego z pracodawcą pod koniec października przez organizacje związkowe działające w tej firmie, w tym „Solidarność”.
 
Zgodnie z zapisami dokumentu, do 10 grudnia pracownicy otrzymają wyrównanie podwyżek za październik i listopad. W tym samym czasie na ich konta wpłynie też nagroda z okazji Dnia Kolejarza. Natomiast wyższą wypłatę za grudzień dostaną na początku stycznia.
 
Marek Klas, przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „S” PKP Energetyka S.A. podkreśla, że 6,25 proc. to uśredniony poziom podwyżki – indywidualny wzrost wynagrodzeń będzie uzależniony od oceny pracownika przez przełożonych. Równocześnie związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że osoby, które zarabiają najmniej, otrzymają nieco wyższe podwyżki. – Chcemy dostosowywać najniższe płace do realiów rynkowych i niwelować dysproporcje w zarobkach – wyjaśnia przewodniczący.
 
Rozmowy płacowe w firmie trwały ponad trzy miesiące. –Negocjacje rzeczywiście były bardzo długie. Porozumienie, które podpisaliśmy, nie do końca spełnia nasze oczekiwania, ale musieliśmy wziąć pod uwagę także sytuację finansową spółki związaną ze zmianą ustawy energetycznej, wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – podkreśla Marek Klas.
 
PKP Energetyka w całym kraju zatrudnia ok. 5,5 tys. pracowników. Firma dostarcza energię elektryczną spółkom kolejowym. Zajmuje się także m.in. utrzymaniem i rozbudową sieci trakcyjnej.
 
aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Kevin.B/CC BY-S.A. 3.0
 

Dodaj komentarz