Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Koksowni Przyjaźń

30 grudnia organizacje związkowe działające w Koksowni Przyjaźń wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą. – 17 grudnia przedstawiliśmy żądania płacowe, ale pracodawca nie podjął z nami rozmów na ich temat. Teraz czekamy na rozpoczęcie rokowań zgodnie z procedurą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w Koksowni Przyjaźń.

Podkreśla, że zarząd koksowni nie przystąpił do negocjacji płacowych ze związkowcami, zasłaniając się planowanym połączeniem zakładu z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze oraz koniecznością wypracowania jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i regulaminu pracy dla obu firm. – Nie zgadzamy się z taką argumentacją. Wynegocjowanie tych dokumentów będzie trwało wiele miesięcy. Zanim to nastąpi, zarząd koksowni powinien uwzględnić zgłoszone przez nas postulaty i przystąpić do rozmów – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.

W postulatach zgłoszonych w sporze zbiorowym związkowcy domagają się m. in. podpisania porozumienia dotyczącego warunków pracy i płacy w związku z planowanym w tym roku połączeniem firmy z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze. Żądają też,  aby dodatek z tytułu Dnia Koksownika został ustalony na poziomie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku. Chcą również zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koksownia Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny Zabrze należą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oba przedsiębiorstwa koksownicze zatrudniają w sumie blisko 2600 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *