Solidar Śląsko Dąbrow

Przekształcenia w Tauron Ciepło

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A. podjęło uchwałę o przejęciu spółki przez Enpower Service i przekształceniu TC S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tej decyzji sprzeciwiają się drobni akcjonariusze spółki i sprawa trafi do sądu. – Postępowanie większościowego akcjonariusza, czyli spółki Tauron Polska Energia, który wbrew interesom drobnych akcjonariuszy przeforsował taką uchwałę, musi zostać zbadane przez sąd. W mojej ocenie prawa drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników zakładów wchodzących w skład TC S.A., zostały naruszone. Dlatego sprawą powinien zająć się niezależny arbiter, czyli właśnie sąd – mówi Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy.

Mimo że główny punktem NWZA było głosowanie uchwały o przejęciu i przekształceniu spółki akcyjnej Tauron Ciepło, zgromadzenie nie zostało zakończone. Po podjęciu uchwały ogłoszono przerwę do 9 stycznia.  Wujec zwraca uwagę, że jeszcze przed datą podjęcia uchwały o przejęciu i przekształceniu spółki większościowy właściciel stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło S.A. – Zostaliśmy poinformowani o tym dopiero podczas NWZA. Tymczasem fakt, że Tauron Polska Energia stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło oznacza, że całe to przekształcenie jest bezprzedmiotowe, bo jednym z jego zasadniczych celów, wedle zapowiedzi władz Tauronu PE, było wejście do grupy podatkowej Tauron, czyli obniżenie kosztów – zaznacza Wujec.

Podczas NWZA pełnomocnik drobnych akcjonariuszy zwrócił się z  pytaniem o kwestie przejęcia odpowiednich koncesji przez nowy podmiot, czyli spółkę Enpower Service. – Okazało się, że nie wszystkie wymagane prawem koncesji posiadane przez Tauron Ciepło S.A. przechodzą automatycznie na spółkę przejmującą, czyli Enpower Service. To może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, czyli mówiąc wprost dla bezpieczeństwa dostaw ciepła dla tysięcy klientów spółki Tauron Ciepło S.A.  – podkreśla Piotr Wujec.

Przekształcenia w spółce Tauron Ciepło S.A. budzą ogromne emocje. Operacji sprzeciwiają się nie tylko drobni akcjonariusze, czyli pracownicy zakładów ciepłowniczych wchodzących w skład TC S.A., którzy obawiają się, że po przekształceniu spółki akcje, które posiadają  staną się bezwartościowe. Protestują też przedstawiciele związków zawodowych. Zwracają uwagę, że po przekształceniu pracownicy Tauron Ciepło S.A. zostaną przejęci przez nowy podmiot, a to oznacza, że dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy będą obowiązywać tylko przez 12 miesięcy od przejęcia. Po upływie tego czasu, jeśli nie zostanie wynegocjowany nowy układ zbiorowy, stracą swoje uprawnienia, a pracodawca może im przedstawić nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich.

Dodaj komentarz