Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność wygrywa z Agorą

Gdański sąd przywrócił do pracy należącego do Solidarności fotoreportera Gazety Wyborczej Damiana Kramskiego. Pod koniec 2011 roku Kramski  nie zgodził się na podpisanie niekorzystnego aneksu do umowy i w rezultacie stracił pracę. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku nie jest jeszcze prawomocny. – Niemniej jednak w ustnych motywach rozstrzygnięcia przewodnicząca składu orzekającego wskazała, że proponowany aneks do umowy o pracę tytułowany przez pracodawcę „zakazem konkurencji” wedle oceny sądu jest sprzeczny z przepisami prawa pracy – podkreśla Michał Kozicki, prawnik z NSZZ Solidarność, który reprezentował Kramskiego. Przedstawiciele Agory, wydawcy Gazety Wyborczej sygnalizowali, że nie zgadzają się z wyrokiem sądu I instancji i będą apelować.

Pod koniec 2011 roku fotoreporterzy Gazety Wyborczej w całej Polsce otrzymali do podpisania niekorzystne aneksy do umów, które zakładały zrzeczenie się praw majątkowych do zdjęć już wykonanych oraz tych, które mieli robić w przyszłości. W praktyce oznaczało to dla fotoreporterów utratę kontroli nad wieloletnim dorobkiem. Wielu z nich, w tym Damian Kramski oraz m.in. Sławomir Kamiński i Anna Bedyńska, nie zdecydowało się na podpisanie krzywdzących aneksów i w rezultacie, po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, przestali pracować.

Damian Kramski to utytułowany fotoreporter z Trójmiasta. Poza „GW”, jego zdjęcia pojawiały się m.in. w Newsweek Polska, Twoim Stylu, Polityce, Wprost, Przekroju, National Geographic i Le Monde. Wielokrotnie nagradzany m.in. w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej, Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto i Newsreportaż.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz