Solidar Śląsko Dąbrow

Są oszczędności, jest premia

Oszczędności z ubiegłorocznego funduszu wynagrodzeń w Hucie Łabędy w Gliwicach zostaną wypłacone pracownikom zakładu. Otrzymają je w formie jednorazowej premii stanowiącej równowartość 2/3 ich płacy zasadniczej. Porozumienie w tej sprawie zawarli 13 stycznia przedstawiciele zarządu huty i działających w zakładzie związków zawodowych. 
 
– Co roku w  firmie prognozowany jest fundusz wynagrodzeń na 12 miesięcy. Jeśli po upływie roku okazuje się, że pozostały w nim środki rezerwowe, to należy rozdysponować je pomiędzy pracowników. W tym roku bonus z tego tytułu będzie dość bogaty, bo rezerwa za 2016 rok wyniosła średnio aż 66,4 procent płacy zasadniczej w zakładzie – mówi Czesław Ryś, przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Huta Łabędy w Gliwicach zatrudnia blisko 500 pracowników. Zakład produkuje rury, obudowy górnicze i profile zamknięte zimnogięte.
 
bg
źródło foto: hutlab.com.pl/media
 

Dodaj komentarz