Solidar Śląsko Dąbrow

Ruszyło referendum w AMP

25 lutego ruszyło trzydniowe referendum strajkowe w koncernie ArcelorMittal Poland S.A. W sumie do głosowania uprawnionych jest ponad 9,3 tys. pracowników.

W skład ArcelorMittal Poland S.A. wchodzą huty w Dąbrowie Górniczej, w Krakowie, w Chorzowie, w Sosnowcu i w Świętochłowicach. – Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 5.00. W jego obsługę zaangażowanych jest ok. 150 osób. Na największych wydziałach, takich jak stalownia w Hucie Katowice, gdzie pracuje ok. 900 osób, powołane zostały trzy komisje referendalne – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP S.A. Podkreśla, że zdecydowana większość pracowników koncernu zatrudniona jest w systemie czterobrygadowym, dlatego data głosowania została wybrana w taki sposób, by wszyscy mogli wziąć w nim udział.

Referendum poprzedziła akcja informacyjna i spotkania z załogami poszczególnych hut. W ich trakcie związkowcy przekazywali pracownikom informacje dotyczące powodów akcji strajkowej i sytuacji w hutnictwie. Dla zakładów z tej branży najbardziej istotny jest postulat dotyczący wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsiębiorstw, które odczują skutki unijnego unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz utrzymania rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.

Dodaj komentarz