Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie na kolei

22 lutego kolejarskie związki zawodowe zawarły z pracodawcami  grupy PKP porozumienie regulujące kwestię ulg przejazdowych na 2013 rok. Negocjacje dotyczące funkcjonowania ulg w kolejnych latach mają zostać zakończone do końca czerwca. – Jesteśmy zadowoleni z tego porozumienia, bo w porównaniu do wstępnych propozycji pracodawców, udało nam się naprawdę sporo osiągnąć. Można powiedzieć, że nasze postulaty zostały zrealizowane w 90 proc., a to należy ocenić jako spory sukces – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Zgodnie z zapisami porozumienia, kolejarze zachowują prawo do 99-proc. ulgi przejazdowej w drugiej klasie połączeń pasażerskich obsługiwanych przez PKP oraz samorządowe spółki kolejowe, m.in. Koleje Mazowieckie czy Koleje Śląskie. Dodatkowo osoby zatrudnione na kolei przez co najmniej 5 lat, będą miały prawo do wykupu ulgowych biletów na pierwszą klasę za jednorazową opłatę w wysokości 162 zł.

Dzieciom pracowników spółek kolejowych przysługuje 80-proc. ulga w całości finansowaną przez pracodawce. Prawo do ulgi w tej wysokości będą również mieli współmałżonkowie kolejarzy, jednak w tym przypadku pracownik będzie musiał pokryć połowę kosztów związanych z jej wykupem. Kolejarscy emeryci i renciści będą mieli prawo do przejazdów z 99-proc. zniżką po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł.  

Podpisanie porozumienia nie oznacza jednak zakończenia trwającego od wielu miesięcy sporu zbiorowego dotyczącego świadczeń przejazdowych. Zawarty kompromis dotyczy wyłącznie funkcjonowania ulg w 2013 roku. Na opracowanie rozwiązań w tej kwestii na kolejne lata, strony dały sobie czas do końca czerwca. – Do tego czasu chcemy opracować nowy, kompleksowy system ulg przejazdowych. Przygotowanie tych zmian w ciągu tygodnia czy dwóch jest niemożliwe, stąd tak odległy termin zakończenia mediacji. Jeżeli rozmowy przyniosą pozytywny skutek, zakończymy spór. Jeżeli nie, podpiszemy protokół rozbieżności – mówi szef kolejarskiej „S”.
 

Dodaj komentarz