Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczęły się prace nad układem zbiorowym dla branży kolejowej

Z inicjatywy Solidarności rozpoczęto rozmowy dotyczące nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla spółek kolejowych. Zapisami dokumentu objętych zostanie ok. 80 tys. pracowników.  – Naszym celem jest wyznaczenie standardów, na których będą się opierały zakładowe układy zbiorowe pracy obowiązujące w poszczególnych spółkach – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność.
 
Projekt nowego PUZP został opracowany przez kolejarską Solidarność. Prace nad nim trwały ponad rok. Propozycje „S” nawiązują do zapisów wcześniejszego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży kolejowej, wypowiedzianego przez pracodawców w 2011 roku. 
W ocenie Solidarności w nowym układzie powinny znaleźć się zapisy dotyczące m.in. systemów wynagradzania, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i czasu pracy. – Jeżeli te kwestie zostaną ujęte w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, będziemy mieć gwarancję, że znajdą się także w zakładowych układach zbiorowych pracy – wyjaśnia przewodniczący kolejarskiej Solidarności. 
 
Jedna z propozycji „S” dotyczy uwzględnienia w PUZP zapisów dotyczących zasiłku chorobowego. Poprzedni dokument obligował pracodawców do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres choroby tym pracownikom, którzy posiadają 20-letni staż pracy na kolei. Kolejny zapis dotyczy tzw. dodatku wyrównawczego. Chodzi o pracowników, którzy np. po 30 latach pracy nie przejdą badań lekarskich i nie będą mogli pracować na dotychczasowym stanowisku. Związkowcy chcą, by PUZP gwarantował takim osobom dodatek wyrównawczy rekompensujący utracony dochód.
 
W wypowiedzianym przed 8 laty PUZP znajdowały się też rozwiązania dotyczące ulg przejazdowych dla pracowników spółek kolejowych. W tej chwili tę kwestię reguluje porozumienie podpisane przez zarządy spółek. – Pracodawcy w każdej chwili mogą jednostronnie zmienić zasady przyznawania ulg. Ujęcie tej kwestii w PUZP da pracownikom pewność, że do ewentualnych zmian nie dojdzie bez negocjacji ze związkami zawodowymi – dodaje Grymel.
 
Pierwsze spotkanie w sprawie nowego układu z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców Kolejowych i reprezentatywnych organizacji związkowych odbyło się 1 marca w Warszawie. – Propozycje Solidarności zostały przekazane pozostałym związkom zawodowym i pracodawcom. Mam nadzieję, że negocjacje uda się zakończyć do jesieni. Chcielibyśmy, żeby nowy PUZP wszedł w życie na początku przyszłego roku – dodaje Henryk Grymel.
 
Zapisami PUZP mają zostać objęci pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy PKP, czyli ok. 80 tys. osób. Kolejarska Solidarność ma nadzieję, że zainteresują się nim też pracodawcy ze spółek samorządowych, takich jak Koleje Śląskie.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Phil Richards/CC BY-S.A. 2.0
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *