Solidar Śląsko Dąbrow

Relikwie patrona „Solidarności” dotarły do Katowic

Dzięki staraniom śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki są już w Katowicach. Relikwiarz będzie towarzyszył związkowym uroczystościom, podczas których członkowie „S” w sposób szczególny będą się mogli modlić o wstawiennictwo swojego patrona.

Uroczyste przekazanie relikwiarza odbyło się 24 marca w Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Poprzedziła je msza św. odprawiona w kaplicy białostockiej kurii. Śląsko-dąbrowską „Solidarność” reprezentowali wiceprzewodniczący Prezydium Zarządu Regionu Mirosław Truchan, Bronisław Skoczek, szef Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz ks. prałat Stanisław Puchała, kapelan śląsko-dąbrowskiej „S”. Delegacji towarzyszył poczet sztandarowy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Relikwiarz przedstawicielom Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej ks. Andrzej Kakareko. Na uroczystościach obecny był także Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

– To dla nas wielki dar i zaszczyt. Do tej pory na ważne uroczystości wypożyczaliśmy relikwie ks. Jerzego – mówi Mirosław Truchan. – Jesteśmy największym regionem „Solidarności” w kraju. To bardzo ważne, byśmy relikwie naszego patrona mieli u siebie – podkreśla Bronisław Skoczek.

Relikwiarz z kroplą krwią ks. Jerzego zostanie umieszczony w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, na terenie której znajduje się siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Posługę pełnił w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Zajmował się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. Ostatnią jego parafią była parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z robotnikami i „Solidarnością” oraz celebrował comiesięczne msze święte za Ojczyznę. W czasie stanu wojennego ks. Jerzy występował w obronie internowanych. Za swoją działalność był nękany przez SB. Pracę duszpasterską opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

9 października 1984 ks. Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Przed śmiercią kapłan był bestialsko torturowany. Jego ciało, obciążone workami z kamieniami oprawcy wrzucili do Wisły. O wyłowieniu ks. Jerzego poinformowano 30 października w Dzienniku Telewizyjnym. Pogrzeb kapłana odbył się 3 listopada na warszawskim Żoliborzu i zgromadził wielotysięczne tłumy. Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas „Solidarności”.

6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI włączył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a w 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”.

ak
Całą uroczystość uwiecznił pasjonat fotografii Andrzej Kasperek