Solidar Śląsko Dąbrow

Koniec sporu. Zasady przyznawania nagród będą konsultowane ze związkowcami

Zarząd Służby Więziennej będzie konsultował ze związkowcami zasady przyznawania nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – to jeden z najważniejszych zapisów porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej. Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z zakończeniem sporu zbiorowego w SW trwającego od grudnia 2021 roku.

Jak informuje Marcin Kulig, przewodniczący „Solidarności” w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju oraz skarbnik Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „S”, porozumienie obliguje pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnienia ze stroną związkową zasad, na jakich będą przyznawane nagrody. – To duży przełom, bo do tej pory zarząd Służby Więziennej sam te zasady ustalał, a nam je przedstawiał do akceptacji. Praktycznie w wielu przypadkach nie mieliśmy możliwości przedstawienia swoich uwag – mówi związkowiec.

Podpisane 23 marca porozumienie w szczegółowy sposób określa zasady prowadzenia konsultacji między pracodawcą i związkiem zawodowym na każdym poziomie struktury służby: od dyrekcji generalnej po poszczególne jednostki penitencjarne. – Celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i wprowadzonych rozwiązań w obszarze ustalenia zasad przyznawania nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Wysłuchanie racji strony społecznej i służbowej pozwala wcześniej wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby pracowników i funkcjonariuszy – czytamy w porozumieniu zawartym między przedstawicielami „S” i zarządu Służby Więziennej.

Marcin Kulig zaznacza, że jeden z zapisów porozumienia zobowiązuje pracodawcę do poinformowania związkowców przed rozpoczęciem konsultacji o puli środków przeznaczonych na nagrody. – To bardzo ważne, bo do tej pory zazwyczaj nikt nic wcześniej nie wiedział. Teraz będziemy dążyli do tego, by zasady przyznawania premii zawsze były jak najbardziej klarowne i sprawiedliwe – mówi. Jak dodaje, nagrody uznaniowe są zazwyczaj przyznawane w Służbie Więziennej dwa razy w roku, w czerwcu oraz w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia.

Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z zakończeniem sporu zbiorowego, który związkowcy z „Solidarności” wszczęli z pracodawcą w grudniu 2021 roku. Był to pierwszy spór zbiorowy w służbach mundurowych w Polsce.

W całym kraju w Służbie Więziennej zatrudnionych jest niespełna 28 tys. funkcjonariuszy i 1,8 tys. pracowników cywilnych.

aga