Solidar Śląsko Dąbrow

Regionalne obchody grudniowej rocznicy

W kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu odbyły się regionalne obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Po uroczystej mszy w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, złożono kwiaty i zapalono znicze pod krzyżem upamiętniającym internowanych.

– W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Polsce z niesamowitą siłą wołał o to, żebyśmy byli ludźmi sumienia, żebyśmy oprali nasze życie na Bożych przykazaniach, bo tylko wtedy będziemy mogli zbudować przyszłość dla nas i dla przyszłych pokoleń. My ludzie pamięci musimy sobie i innym to ciągle przypominać, by według tych zasad odważnie budować życie nasze oraz naszej umiłowanej Ojczyzny i jej dobrej przyszłości – mówił w homilii ks. prałat Stanisław Puchała, kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Ks. Puchała zwrócił również uwagę, że dzisiejsza rzeczywistość nie do końca  przystaje do wyobrażeń i nadziejami sprzed 31 lat. – Czyżby nas Pan Bóg zawiódł, albo, my zawiedliśmy, że ten obraz nie jest tak piękny. Jaki z tego wniosek? Ciągłe wyzwanie, żebyśmy nie lękając się starali się postępować w wierności Bogu, budować rzeczywistość, w której człowiek będzie mógł realizować siebie we wspólnocie, rzeczywistość bardziej pełną w solidarności, prawdzie, miłości i odpowiedzialności – mówił w homilii kapelan śląsko-dąbrowskiej „S”.

Po nabożeństwie, dawni więźniowie zabrzańskiego ośrodka odosobnienia, przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności z Dominikiem Kolorzem oraz zabrzańscy samorządowcy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod krzyżem upamiętniającym internowanych, umieszczonym przy kościele św. Jadwigi. – Dzisiaj przy tym krzyżu szczególnie dziękujemy tym, którzy mieli odwagę być wolnymi, abyśmy dziś mogli żyć w wolności. Dziś pamiętamy o tych wszystkich, którzy byli mocniejsi od śmierci, co szli na śmierć po kolei, jak kamienie rzucane przez Boga na szaniec. Przyzywamy ich ku naszej pamięci, dzisiaj szczególnie wzywając tych, którzy zginęli przy kopalni Wujek i wszystkich z czasu ostatniego, kiedy zakneblowano usta i zdławiono wolność – mówił ksiądz Jerzy Pająk, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu.

Uroczystościom w Zabrzu Zaborzu towarzyszyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych Solidarności z całego regionu, a także orkiestra górnicza z kopalni Bielszowice. O godz. 17.00 w Muzeum Górnictwa w Zabrzu odbędzie się  koncert finałowy wojewódzkiego konkursu „Pieśni bardów Solidarności z 1980 roku”, będący częścią regionalnych obchodów rocznicy grudniowych wydarzeń.

Ośrodek odosobnienia w Zabrzu Zaborzu był największym obozem internowania na Śląsku. Przetrzymywano w nim działaczy opozycji ze Śląska, Zagłębia, a także ówczesnego woj. częstochowskiego. Od dwóch lat regionalne obchody wprowadzenia stanu wojennego organizują wspólnie śląsko-dąbrowska  Solidarność, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze Zabrza.

Dodaj komentarz