Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum w Konsorcjum Ochrony Kopalń

Pracownicy Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) poparli akcję strajkową w regionie – poinformował przewodniczący zakładowej Solidarności Wiesław Różański. Dwudniowe referendum w tej firmie przeprowadzone zostało pod koniec ubiegłego tygodnia. „Tak” dla strajku generalnego powiedziało 715 osób, czy 81,52 proc. pracowników KOK, którzy wzięli udział w głosowaniu. Natomiast frekwencja wyniosła blisko 57 proc. Pracownicy konsorcjum głosowali aż w 25 okręgach wyborczych.

Wiesław Różański podkreśla, że dla pracowników ochrony najważniejszy jest postulat dotyczący ograniczenia stosowania umów śmieciowych. Ten problem jest szczególnie widoczny w jednej ze spółek wchodzących w skład KOK. – Tam pracodawca wymusił na pracownikach przejścia na umowy-zlecenia, zabierając im dodatki, m.in. za pracę w nocy i za pranie odzieży – dodaje szef zakładowej „S”.

Zaznacza, że dzięki dwuletnim staraniom Solidarności w samym konsorcjum udało się doprowadzić do przekształcenia większości umów-zleceń w stałe umowy o pracę, ale największą bolączką pracowników KOK są niskie wynagrodzenia, na poziomie najniższej płacy krajowej. W firmie zatrudnionych jest 1548 osób.

Dodaj komentarz