Solidar Śląsko Dąbrow

Przyjaźni pracodawcy

Cztery firmy z naszego regionu zostały laureatami ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To Huhtamaki Foodservice Polska w Czeladzi, Isuzu Motors Polska w Tychach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu i Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Zdobywcy certyfikatów to firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego.

Organizatorem konkursu jest NSZZ Solidarność, a honorowy patronat nad akcją objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce. – Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju – podkreśla przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Zgłoszeń do konkursu dokonywały zakładowe organizacja NSZZ Solidarność. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, mógł też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone przez Komisję Certyfikacyjną, w której skład weszli przedstawiciele związku, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienia przyznano dwunastu firmom spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu. 18 października w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wyróżnionym pracodawcom.

To była już czwarta edycja akcji „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Do poprzednich trzech zgłoszono 95 firm, certyfikaty otrzymało 45 . Przedsiębiorca ma prawo posługiwania się takim certyfikatem przez trzy lata. W tym czasie nie może ponownie wystartować w konkursie. Może też stracić certyfikat w przypadku, gdy w jego firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.
 

Dodaj komentarz